e-mailing 9, aug 2007

Nummer 9, 20 augustus 2007

Geachte collega,

Voor je ligt de 9e emailing van Bekader,. Lees verder of scroll naar:

1.

Philips Lighting, Aachen: meld je aan!

2.

2008 is 25 jarig lustrum van Bekader

3.

Andere activiteiten in het najaar 2007

1. Philips Lighting, Aachen: meld je aan!

Voor vrijdag 7 september 2007 staat een bedrijfsbezoek aan Philips te Aken/Aachen gepland. Bekaderlid Peter Visser heeft voor ons als bedrijfskundigen met een technische achtergrond een zeer interessante middag georganiseerd. Dit is expres op vrijdagmiddag gepland, zodat er op een eenvoudige wijze een weekendje Aachen of Maastricht aan vastgekoppeld kan worden.

Innovatie is een van de pijlers van het nieuwe kabinet en wordt alom gezien als een absolute noodzaak wil Nederland èn Europa niet rechts en links ingehaald worden door landen die goedkoper zijn en/of zich ook technisch zeer snel ontwikkelen, denk aan India en China. Philips Lighting heeft in Aken, standplaats 'Industriepark Rothe Erde', een productielocatie waar nieuwe lichttechnologie tot volle wasdom wordt gebracht: van onderzoek tot ontwikkeling tot productie. Hier worden moderne autolampen geproduceerd en de UHP lampen voor beamers. Dit zijn innovaties waarin Philips duidelijk voorop loopt.

Om een indruk van de ontwikkeling van 40 jaar autolampen te krijgen is een bezoek georganiseerd aan het Applicatielab, een laboratorium waar nieuwe lampsystemen voor diverse autofabrikanten worden getest. Philips werkt hier in samenwerking met vele Europese partners aan nieuwe vormen van licht die een hoge lichtopbrengst koppelen aan een zeer laag energieverbruik. Deze LEDS raken al bekend, maar Philips werkt hier aan nieuwe Organische Light Emitting Diodes (OLED). OLEDs zijn platte, efficiënte lichtbronnen, welke samen met anorganische LEDS de toekomst van licht zullen gaan bepalen.

Het programma ziet er als volgt uit.

12.00 uur Aankomst en lunch in bedrijfskantine

13.00 uur Inleiding “Philips standord Aachen & Innovatie” door Paul van de Kerkhoff.

13.30 uur Rondleiding Applicationslab: ontwikkeling van autolampen

14.30 uur Inleiding “OLED technologie, de ontwikkeling van de platte lamp” door Peter Visser

15.30 uur Rondgang OLED ontwikkeling en bezoek cleanroom (in twee groepen)

16.30 uur Discussie over marktontwikkeling van OLEDs o.l.v. Peter Visser en Kristin Knappstein

17.00 uur Gang naar Aachen voor korte rondwandeling en borrel o.l.v. Peter Visser

18.00 uur Eventueel gezamenlijk diner (op eigen kosten)

Dit bedrijfsbezoek is op een vrijdag gepland zodat je een weekeind Aachen of Maastricht aan vast kunt plakken. Aachen is een gezellige studentenstad met zijn historische Dom, een prachtige binnenstad en bijzondere winkels. Vlakbij Maastricht en slechts 20 minuten van Heerlen en een uurtje van Eindhoven! Er is gevraagd of Bekader carpooling kan faciliteren. Wij zullen regelmatig een overzicht van deelnemers rondsturen aan diegenen die zich hebben aangemeld zodat onderlinge afspraken gemaakt kunnen worden over hotels of gezamenlijk transport.

Onder de volgende websites is hotel informatie te verkrijgen: hotels.germany-bookings.com en www.weekendjeweg.nl. Een NS kaartje kost circa Euro 40 van Den Haag naar Aachen met een voordeelurenkaart.

Aanmelden bij info@bekader.nl. Philips wil ook graag weten bij welk bedrijf je werkt, dus geef dat ook op bij je aanmelding.

2. 2008 is 25 jarig lustrum van Bekader

Volgend jaar, 2008, bestaat Bekader 25 jaar. Op dit moment is het bestuur al bezig om daar plannen voor te ontwikkelen. Wij willen deze verjaardag niet ongemerkt voorbij laten gaan en denken na over activiteiten die zoveel mogelijk leden aanspreken en de netwerkgedachte verder kunnen uitwerken. In ieder geval denken wij aan een geactualiseerd Jaarboek en midden in het jaar een Bekader Lustrum Symposium waarin het vakgebied Bedrijfskunde in de breedte voor het voetlicht wordt gebracht.

Met de faculteit Management en Bestuur zijn wij in bespreking gegaan en de faculteit heeft ons medewerking toegezegd. De faculteit zal in het academisch jaar 2008/2009 namelijk een 40-jarig Lustrum vieren, dus het ligt voor de hand om samen te werken waar dat mogelijk en wenselijk is. Wij gaan in ieder geval samen werken aan het actueel maken van het alumnibestand.

Het bestuur houdt jullie op de hoogte en zal ook een beroep moeten doen op leden om hierbij te helpen. Heb je een leuk idee, of wil je wat doen in het kader van 25-jaar Bekader, stuur ons een mailtje naar bestuur@bekader.nl.

3. Activiteiten Najaar 2007

De rest van de activiteiten van 2007 zijn:

Vrijdag 7 september Bedrijfsbezoek Philips Lighting in Aachen (D)

Contactpersoon: Swibert Dechesne, s.dechesne@hi.nl

Donderdag 15 november Bedrijfsmodellen voor Succes

Contactpersoon: Haroon Sukhraj, h.sukhraj@gilissen.nl

Maandag 17 december Informatiebeveiliging

Contactpersoon: Marco Bom, mbom@auditorde.nl

Kijk ook eens op onze website www.bekader.nl voor meer informatie over onze activiteiten!

Bekader, vereniging van Twentse alumni in de bedrijfskunde
Opgericht op 22 april 1983, gevestigd te Enschede, K.v.K. Enschede nr. 40075343
Bestuur: ir. Lilian A.J. Hupkens - voorzitter, ir. Edwin van der Steeg - secretaris, ir. Swibert Dechesne - penningmeester, ir. Marco Bom - webmaster, ir. Louis van Bergen - algemeen lid.

Adres: Universiteit Twente, Bureau Communicatie - Alumnibureau & Universiteitsfonds, Postbus 217, 7500 AE ENSCHEDE
Telefoon: 06 511 16 607 (secretaris), e-mail: info@bekader.nl, website: www.bekader.nl

Deze mail is in samenwerking met het Alumnibureau & Universiteitsfonds van de Universiteit Twente tot stand gekomen

Alumnibureau & Universiteitsfonds
Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede
E-mail: alumni@utwente.nl
Internet: www.alumnus.utwente.nl