e-mailing 6, apr 2007

Bekader emailing nr. 6, april 2007

Reminder Bijeenkomst “De 2e helft van je carrière” – maandag 16 april

Meld je aan via info@bekader.nl.

Op maandag 16 april is het onderwerp van de avond “De tweede helft van je carrière”. Die avond komt Barbara de Beukelaar aan het woord; zij is directeur en oprichter van Terra, een werving en selectiebureau. Barbara is een deskundige bij uitstek over loopbaan en carrièreverloop, waarbij zij zich baseert op een ruime ervaring in het bij elkaar brengen van mensen en organisaties. Haar werk richt zich op

·

Interim management

·

Executive search van directie en senior management

·

Werving & selectie van management en professionals

·

Advisering bij het aantrekken van tijdelijk of vast management, organisatie ontwikkeling, functie- of profielbepaling

·

Trainingen en lezingen Natuurlijk Meesterschap.

Uit dit takenpakket blijkt dat Barbara vaak te maken heeft met mensen die al werkervaring hebben opgedaan en die een stap willen maken in hun loopbaan. Barbara zal in haar voordracht ingaan op aspecten die bij een tweede helft van een carrière van belang zijn, zowel vanuit het gezichtsveld van de werknemer als de organisatie.

Wanneer kun je spreken over de tweede helft van je carrière, of voor wie is de avond bedoeld? Eigenlijk voor iedereen die wil nadenken over zijn/haar carrière. Voor diegene die nog 10 of 15 jaar te gaan hebben, maar ook voor mensen die nadenken over een volgende stap in hun loopbaan en willen voorkomen dat zij in een fuik terecht komen. Moet je je blijven specialiseren of wil je het management in? Of wil je misschien iets heel anders gaan doen en vraag je je af hoe je dat vorm moet geven?

Het Bestuur heeft eerder gezegd dat Bekader zich meer wil richten op het ondersteunen van de leden in hun functioneren en loopbaan. Kom op 16 april naar Breukelen en laat ons horen wat je ervan vindt.

Geef je op bij info@bekader.nl

Tot ziens op 16 april!

Activiteitenkalender 2007

De data van de bijeenkomsten zijn bekend, dus reserveer deze alvast in je agenda. Indien een onderwerp je aanspreekt en je wilt graag helpen met de organisatie en voorbereiding, neem dan contact op met de trekker of via info@bekader.nl

Datum

Activiteit

Trekker

Helper(s)

Maandag 16 april

*

De 2e helft van je carrière

Lilian Hupkens

hupkensconsult@cs.com

 

Vrijdag 11 mei *

Bedrijfsbezoek DAF

Baukje Oostenbrug (DAF)

Edwin van der Steeg

edwin@eeconsult.nl

 

Maandag 25 juni

Productiviteit van managers

Karel van Zanten

irkevan.zanten@planet.nl

Sander Koopmans

Vrijdag 7 september

*

Bedrijfsbezoek Philips Aachen

Peter Visser (Philips)

Swibert Dechesne

s.dechesne@hi.nl

 

Donderdag 15 november

Bedrijfsmodellen voor succes

Haroon Sukhraj

h.sukhraj@gilissen.nl

Arnold Reusken

Steven Luttikhuis

Maandag 17 december

Informatiebeveiliging

Marco Bom

mbom@auditorde.nl

Louise Spaanderman

Louis van Bergen