e-mailing 4, feb 2007

Bekader emailing nr. 4, 28 februari 2007

Geachte collega,

Namens het Bestuur nodig ik je graag uit naar onze eerste inhoudelijke bijeenkomst op dinsdag 6 maart over de virtuele wereld van “Second Life”. Kranten en tijdschriften stonden er de laatste weken vol mee: NRC “Geen kindersex in Second Life”. Bedrijven openen een virtuele tegenhanger van zichzelf en willen Second Life gebruiken om nieuwe producten uit te testen. Ieder zichzelf respecterend bedrijf werkt aan de opening van een virtuele versie van henzelf en zelfs de overheid wil daar loketten openen. Ons lid Louise Spaanderman heeft een collega bereid gevonden om ons die wereld te tonen en ons verder wegwijs te maken. Zorg dat je er over mee kunt praten en kom naar Breukelen a.s. dinsdag 6 maart. Meld je aan bij info@bekader.nl

Graag tot ziens,

Lilian A.J. Hupkens, voorzitter.

Lees verder of scroll rechtstreeks naar het onderwerp

1. “Second Life: een virtuele wereld” 6 maart a.s.

2. Jaarvergadering van de leden 6 maart a.s.

3. Jaaroverzicht Activiteiten 2007

4. Bekader Scriptieprijs 2006, uitreiking op 1 maart a.s.

.

Ad 1. “Second Life: een virtuele wereld”, 6 maart 2007

Louise Spaanderman heeft een collega uit de ICT wereld Mark Jenniskens bereid gevonden om ons mee te nemen in dit onderwerp en een avondprogramma voor ons gemaakt. Louise schrijft:

“Gehoord over Second Life? Nog steeds niet duidelijk wat het is? Waarom er zo’n ophef over is en waarom IBM, ABN en o.a. Philips er actief zijn? Dan is nu de kans om daar achter te komen.
Niet alleen zul je na de presentatie een helder beeld hebben van wat Second Life is en hoe het eruit ziet in de praktijk, ook zal het duidelijk zijn wat bedrijven met deze boeiende nieuwe ontwikkeling kunnen doen.

Mark Jenniskens, consultant bij Strict, een onafhankelijk ICT- consultancybureau, neemt je mee in deze virtuele wereld.

Programma:

-

Korte introductie van Second Life (SL)

-

Demo Second Life waarin de verschillende aspecten van SL naar voren zullen komen. Interactief met vragen.
Wat doen organisaties in SL?

-

Wat zijn de zakelijke mogelijkheden in en met SL?

Keywords: 3D-internet, persoonlijk, communicatie, v-commerce.”

De avond wordt gehouden volgens het beproefde concept, borrel vooraf, warme maaltijd en het programma daarna.

Waar? Hotel Breukelen in Breukelen.

Met de auto: A2 afrit nr. 5, het Chinese gebouw, Van de Valk.

Openbaar vervoer: NS station Breukelen is 4 minuten lopen van het hotel.

Hoe laat? 18h00 Ontvangst met drankje

18h30 Maaltijd, buffet

19h00 Ledenvergadering

20h00 Start inhoudelijk deel van de avond “Second Life”

Meld je aan bij info@bekader.nl

Ad 2. Jaarvergadering van de leden 6 maart 2007

Voorafgaand aan de bijeenkomst over “Second Life” houden wij onze Jaarvergadering. Statutair legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en zal het ingaan onze beleidsvoornemens voor 2007 en de begroting voor 2007. Ook komt de samenstelling van het Bestuur aan de orde. Volgens de Statuten moet Lilian Hupkens aftreden als bestuurslid. Lilian kan zich wel weer kandidaat stellen en herverkozen worden.

Wij zullen het Jaarverslag en de financiële stukken toesturen aan iedereen die zich aanmeldt voor de Jaarvergadering en aan iedereen die ze graag wil inzien. Wij hopen ze ook via de Website toegankelijk te kunnen maken. Geef je op bij info@bekader.nl zodat wij weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen.

Ad 3. Jaaroverzicht Activiteiten 2007

Reserveer alvast de data uit de eerste kolom in je agenda! Het programma krijgt steeds meer vorm. Het bedrijfsbezoek aan DAF is nu definitief geworden en zal plaats vinden in mei. Een heel team is aan de gang gegaan om er een uitdagend programma van te maken. Het bezoek aan Philips Lighting Aachen komt later in het jaar.

Datum

Activiteit

Trekker

Helper(s)

Louis van Bergen, voorzitter Jury

-

-

-

- “Second Life / virtuele wereld”

- Algemene Vergadering

Louise Spaanderman

Edwin van der Steeg

Woensdag 18 april

“De tweede helft van je carrière”

Lilian Hupkens

hupkensconsult@cs.com

-

-

-

Vrijdag 11 mei

Bedrijfsbezoek DAF

Baukje Oostenbrug (Motorenfabriek)

Barto Wijlens (Inkoop),

Chris Bruggenkamp (Truckfabriek), Pepijn van Buren (Plaat Komponent fabriek)

Maandag 25 juni

Productiviteit van managers

Karel van Zanten

irkevan.zanten@planet.nl

Sander Koopmans

-

-

Dinsdag 4 september

Arbeidsmarkt/ouderen/motivatie/

weglekken kennis

Eelco Lolkema

eelco@consynta.nl

-

-

-

Woensdag 10 oktober

Bedrijfskundige grenzen van marktwerking

Ferrie Runneboom

f.runneboom@worldmail.nl

Lilian Hupkens

-

-

Donderdag 15 november

Bedrijfsmodellen voor succes

Haroon Sukhraj

h.sukhraj@gilissen.nl

Arnold Reusken

Steven Luttikhuis

-

Maandag 17 december

Informatiebeveiliging

Marco Bom

mbom@auditorde.nl

Louise Spaanderman

Louis van Bergen

-

Op te starten in 2007

“Mentoring” Project

Bestuur

info@bekader.nl

Lilian Hupkens

-

-

Nader te bepalen in 2007

Workshop “Hoe presenteer/verkoop ik mijzelf”

Bestuur

info@bekader.nl

-

-

Voor al deze onderwerpen geldt: als het onderwerp je aanspreekt en je wilt de Trekker meehelpen om de avond vorm te geven, meld je aan bij info@bekader.nl of bij de Trekker zelf.

Ad 4. Bekader Scriptieprijs 2006

Ieder jaar reikt Bekader een prijs uit aan de student met de beste scriptie van het afgelopen academisch jaar. Voor 2006 bestaat de Jury uit Prof. Dr. Mr. Anthony Brack (u allen bekend),

Ir. Peter Berk (de eerste afgestudeerde Bedrijfskundige van de UT), Ir. Sander Meijs (winnaar 2005) en Ir. Louis van Bergen, voorzitter van de Jury en bestuurslid.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 500 Euro en een kunstwerkje en zal uitgereikt worden tijdens de Faculteitsborrel van 1 maart a.s. om 17h00 in De Boerderij. Iedereen die die dag in Twente is wordt van harte uitgenodigd om erbij te zijn.

(Petie, de gebruikelijke afronding. Bedankt! Lilian)