e-mailing 2, jan 2007

Bekader emailing nr. 2, 22 januari 2007

Geachte collega,

Deze emailing is om de uitnodiging voor onze Nieuwjaarsbijeenkomst op 29 januari 2007 te herhalen en onder je aandacht te brengen..

In de Nieuwsbrief van afgelopen december werd het al aangekondigd en in de emailing van afgelopen week nader toegelicht. De zaal is nu bekend en wij hebben ons programma af.

Zoals vorige keren wordt het een interactief geheel. Dat vinden wij passend bij een netwerk-organisatie waarbij de aanwezigen grotendeels bepalen hoe het programma voor 2007 komt uit te zien. Daarom is een grote en gevarieerde opkomst belangrijk. En het is gezellig en goed voor je netwerk.

Het programma en het diner zijn zo opgesteld dat eventuele laatkomers altijd kunnen aansluiten en ook nog mee kunnen doen aan het buffet. Dus zet onze Nieuwjaarsbijeenkomst in je agenda en probeer te komen. Nogmaals, iedereen is welkom; ook als je nog nooit of lang niet bent geweest. Potentiële of kandidaat-leden zijn welkom als gast, dus neem je bedrijfskundige collega mee.

Heel graag tot ziens,

Lilian Hupkens, namens het bestuur.

Datum, tijd, plaats en Programma.

Wanneer? Maandag 29 januari 2007

Hoe laat? Vanaf 18h00 Ontvangst met borrel.

Waar? Berlijnzaal

Hotel Breukelen in Breukelen.

Met de auto: A2 afrit nr. 5, het Chinese gebouw, Van de Valk.

Openbaar vervoer: NS station Breukelen is 4 minuten lopen van het hotel.

PROGRAMMA

18h00 Ontvangst met drankjes

Iedereen ontvangt een op naam gestelde badge en zonodig een gratis uitrij-kaart. Leden die vorig jaar een of meer bijeenkomsten heeft bijgewoond ontvangen een getuigschrift van deelname aan na- en bijscholingsactiveiten..

18h30 Welkomstwoord door de voorzitter en toelichting programma

1e ronde: groepjes van 4, at random vastgesteld, voor nadere persoonlijke kennismaking.

19h30 Buffet wordt opgesteld.

Tijdens het voorgerecht wordt in grotere groepen Ronde 2 gedaan: een inventarisatie van onderwerpen die van belang zijn of van belang gaan worden op ieders vakgebied.

20h30 Tijdens het hoofdgerecht wordt Ronde 3 gedaan: iedere tafel bepaalt de voor hen belangrijkste 4 punten.

21h20 Wij bedanken de Trekkers en organisatoren van de activiteiten van 2006.

21h30 Plenaire inventarisatie van de gekozen onderwerpen per tafel.

Door stemming worden de meest aansprekende onderwerpen bepaald en een keuze gemaakt uit de voorgestelde workshops.

Dessert.

Daarna zullen wij plenair het Bekader Activiteiten Programma 2007 opstellen:

1. Wie wil welk onderwerp voorbereiden?

2. Wie geeft zich op als “Trekker” en wie helpt mee?

3. Indelen op data verdeeld over het jaar.

22h15 Koffie, thee

Verdere uitwerking van het Activiteiten Programma 2007

23h00 Afronding en aanvaarding thuisreis.

Geef je op bij info@bekader.nl of via de Website www.Bekader.nl.

Ook als je vragen hebt, aarzel niet en mail info@bekader.nl.