e-mailing 1, jan 2007

Bekader emailing nr. 1, januari 2007

Geachte collega,

Van het bestuur de allerbeste wensen voor 2007!

Het Bekader verenigingsjaar 2007 start met een feestelijke Nieuwjaarsbijeenkomst op 29 januari 2007 in Hotel Breukelen vanaf 18h00. Het is langzamerhand een traditie geworden dat de Nieuwjaarsbijeenkomst niet alleen een feestelijke bijeenkomst is, maar dat wij ook samen het programma voor het komende jaar bepalen. Daarvoor is het belangrijk dat de opkomst groot is en zo divers mogelijk. Hoe meer mensen er komen, en hoe meer verschillend hun beroepsachtergrond, des te meer ideeën kunnen naar voren komen opdat Bekader een activiteitenprogramma kan opstellen waar de leden behoefte aan hebben, wat zij graag willen horen en zien cq. doen.

Het Bestuur zorgt voor de programmering van die avond, zodat er een levendig en interactief geheel ontstaat. De maaltijd is een feestelijk drie-gangenbuffet waarbij wij telkens per gang iets anders gaan doen. Het programma:

- biedt ruimte om elkaar in kleine groepjes tijdens het diner beter te leren kennen

- besteedt aandacht aan de Trekkers van de activiteiten van het afgelopen jaar.

- Iedereen die een of meer bijeenkomsten heeft bijgewoond ontvangt een bewijs van deelname

- Wij maken interactief met elkaar het programma voor het komende jaar.

Als je wilt weten hoe het ons lukt om zoveel in één avond te doen, dan moet je als bedrijfskundige beslist komen kijken!

Zoals eerder gezegd, iedereen is welkom. Ook als je nog nooit bij een Bekaderbijeenkomst bent geweest, is dit een goede manier om kennis te maken met de club. En als je al heel lang niet meer bent geweest, kom dan kijken hoe Bekader nu draait en ervaar weer wat voor leuke mensen daar rondlopen. Kom kijken en ervaar hoe een club van collega-afgestudeerde Twentse bedrijfskundigen is, wat het doet en wat het voor je kan betekenen! Ken je een collega-bedrijfskundige die nog geen lid is, neem die mee als gast!

Wanneer? Maandag 29 januari 2007

Waar? Hotel Breukelen in Breukelen.

Met de auto: A2 afrit nr. 5, het Chinese gebouw, Van de Valk.

Openbaar vervoer: NS station Breukelen is 4 minuten lopen van het hotel.

Hoe laat? Vanaf 18h00 Ontvangst met borrel en vanaf 18h30 het programma

Programma? Het definitieve programma wordt nog rondgestuurd en komt in de volgende emailing.

Geef je op bij info@bekader.nl of via de Website www.Bekader.nl.

Ook als je vragen hebt, aarzel niet en mail info@bekader.nl.

Alvast enkele ideeën over het Activiteiten Programma 2007

Van alles is mogelijk, binnen het budget en de mogelijkheden van een vrijwilligersbestuur.

In de afgelopen twee jaren hebben wij een inventarisatie gemaakt van bedrijfskundige onderwerpen die belangrijk zijn op dit moment en daaruit door stemming de meest aantrekkelijke of belangrijke gekozen. Dat heeft geleid tot twee jaar lang goed bezochte avonden. Echter, wij zijn niet helemaal blanco of als bestuur zonder ideeën. Er zijn nog een paar onderwerpen van vorig jaar, er zijn voorstellen gedaan door leden en het bestuur denkt aan meer workshops. Dit alles zou als startpunt kunnen dienen voor een activiteiten programma maar is nog lang niet volledig. Vandaar dat de inbreng van de leden zo belangrijk is!

1. Van vorig jaar staan nog twee onderwerpen: een excursie naar DAF en het onderwerp “Opvolging in het familiebedrijf”.

2. Een Bekaderlid heeft aangeboden om een bedrijfsbezoek te organiseren bij Philips Lighting in Aachen waar innovatieve producten worden gemaakt.

3. Onze Strategiesessie als Bestuur heeft geleid tot ideeën die toegelicht zijn in de Nieuwsbrief nr. 4, de eerste in het nieuwe jasje. Wij denken dat Bekader naast de traditionele bedrijfsbezoeken en bedrijfskundige onderwerpen meer loopbaanondersteunende activiteiten kan ontplooien: enerzijds gerichte workshops en anderzijds een mentorsysteem van leden voor leden.

Vorig jaar is het fenomeen workshop een groot succes gebleken. De workshop P-quotiënt over een professionele presentatie en uitstraling middels non-verbale communicatie en bewustwording van de kleren die je draagt is hogelijk gewaardeerd.. Daarnaast zijn diverse onderwerpen door leden ook als workshop opgezet, hetgeen meer interactie met de leden teweegbrengt dan alleen een lezing. Wij denken aan workshops als:

a. Acquisitievaardigheden voor adviseurs, zelfstandigen of commercieel actieven

b. Sollicitatie training voor gevorderden, ofwel loopbaan oriëntatie; hoe maak je de

volgende stap in je loopbaan en hoe voorkom je dat je in de fuik terecht komt.

c. De laatste stap in je carrière: voor 50 plussers die soms ongewild op straat komen te staan. Dit is een kwetsbare groep die binnen een veilige omgeving van collega- alumni misschien eerder geneigd is om hulp te aanvaarden dan gewoonlijk.

d. Presentatietraining, niet de techniek van PowerPoint maar de menselijke kant van jezelf optimaal presenteren.

e. Workshop Coachen van anderen.

Hieruit zouden de aanwezigen van de Nieuwjaarsbijeenkomst een keuze moeten maken. Wij denken aan twee workshops, naast een of twee bedrijfsbezoeken en een vijftal actuele onderwerpen uit de bedrijfskundige praktijk.

Om beter gebruik te kunnen maken van de rijkdom aan kennis en ervaring binnen het Bekaderleden-netwerk denken wij aan het opzetten van een Mentorsysteem waarbij ervaren en oudere bedrijfskundigen bereid zijn om jongere collega’s in hun vakgebied te coachen en van tips te voorzien of te begeleiden in een nieuwe functie. Als Bekader missen wij op dit moment de jongere leden die de laatste 5 jaar zijn afgestudeerd en wij moeten dan ook denken aan activiteiten specifiek gericht op de verschillende fasen in carrières en levensloop.

Wij willen op 29 januari deze gedachten graag met een groot aantal leden bespreken en komen tot een aantrekkelijk activiteiten pakket voor dit jaar onder let motto “voor leden door leden”.

Names het bestuur, graag tot ziens op de 29e,

Vriendelijke groeten,

Ir. Lilian A.J. Hupkens, CMC MPC

Voorzitter.