Nieuwsbrief nr 3, okt 2007

Nieuwsbrief nr. 3, oktober 2007

Inhoudsopgave

1. Een nieuwe voorzitter!

2. MVO-simulatiesessie – 15 november

3. Informatiebeveiliging – 17 december

4. 25 jarig Lustrum Bekader: een Symposium voor en door bedrijfskundigen

5. Bekader Scriptieprijs 2007

6. Oproepen van derden

7. Verslag Philips Lighting, Aachen

1. Een nieuwe voorzitter!

Op bijgaande foto is te zien dat ik de voorzittershamer overhandig aan Edwin. Die koperen hamer is heel bijzonder. Ten eerste was het een cadeau van Stress en ten tweede is het een “fünf-teiliges Werkzeug”, een vijfdelig werktuig waarvan de delen, 1 hamer en 4 schroevendraaiers, uit elkaar te halen zijn als de beroemde Russische poppetjes. Daarmee gaf Stress aan dat het over de technische bedrijfskunde moest gaan.

Na twee-en-een-half jaar voorzitter te zijn geweest werd het tijd voor een nieuwe voorzitter met frisse ideeën. Ik ben echter niet weg uit het bestuur maar ga verder als Projectcommissaris Lustrum. Verder op in deze nieuwsbrief zal ik meer vertellen over het 25-jarig Lustrum in 2008.

Ik wens Edwin veel plezier en succes met zijn voorzitterschap

Lilian Hupkens, ex-voorzitter.

2. MVO-simulatiesessie – 15 november

In het Jaarprogramma stond weliswaar een ander onderwerp gepland, echter de eerstkomende bijeenkomst gaat over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, MVO. Wij hebben de CSR Academy (een adviesbureau voor MVO) bereid gevonden om een state-of-the-art management-simulatie te verzorgen op het gebied van MVO, hun ExperienceCSR. Deelnemers aan deze simulatie worden uitgedaagd om in de rol van MVO-consultant een MVO-strategie voor een internationaal opererend bedrijf op te stellen en de organisatie zo in te richten dat deze strategie gerealiseerd wordt. Daarbij dient onder meer rekening gehouden te worden met de interne en externe stakeholders van de onderneming en met de beschikbare tijd en budgetten – inspelen op hun wensen en eisen is een must.

De simulatie wordt in teamverband (van 2, 3 of 4 personen) gespeeld. Er wordt gediscussieerd over te nemen keuzes en er worden beslissingen genomen. Het team dat de beste score neerzet, wordt als winnaar van de sessie uitgeroepen. Nadat de teams de simulatie hebben afgerond, is er een debriefing, waarbij een aantal van de veronderstellingen en modellen waar de simulatie op is gebaseerd en gedragingen van spelers zoals die zich voor hebben gedaan, worden besproken. De MVO-simulatie staat garant voor een memorabele ervaring en het op een innovatieve en effectieve manier leren over MVO. Reken op een interactieve sessie met een hoog energy-level!

Wil je meedoen met deze sessie? Meld je aan via een mail naar info@bekader.nl

De avond begint, zoals gebruikelijk, vanaf 18:00 uur met een borrel en een diner in Breukelen bij hotel Breukelen (afslag 5 langs de A2). Wil je meer weten over CSR Academy? Kijk op www.csr-academy.com.

NB Voor de sessie zijn laptops met interverbinding nodig. Als je je aanmeldt voor de sessie, geef dan meteen aan of er gebruik gemaakt kan worden van je laptop! Je hoort daarna hoe je kunt checken of je laptop ‘simulation-ready’ is.

3. Informatiebeveiliging – 17 december

Staat u er bij stil als er informatie op straat komt te liggen?

Onlangs is vertrouwelijke informatie bij het huisvuil terecht gekomen en eruit gehaald. Ministers raken USB-sticks kwijt, bij de officier van justititie zijn PC’s ontvreemd….

Gevolg is grote schade: aan het imago en vertrouwelijke gegevens komen op straat!

Graag willen wij op 17 december het thema informatiebeveiliging aan de orde stellen. Een groep enthousiaste Bekaderleden (Marco Bom, Cris Buningh en Louise Spaanderman) is gestart met de voorbereiding van deze avond. Let op de komende e-mailings en de website voor meer informatie en meld je alvast aan via info@bekader.nl

4. 25 jarig Lustrum Bekader: een symposium vóór en dóór bedrijfskundigen

Bekader, als vereniging voor alle afgestudeerden in de Bedrijfskunde van de Universiteit Twente, is opgericht op 22 april 1983. Dat betekent dat de vereniging in 2008 vijfentwintig jaar is; een respectabele leeftijd, een volwassen leeftijd, nietwaar? Het bestuur heeft zich op twee Strategiesessies in augustus intensief gebogen over hoe deze mijlpaal te vieren en wij hebben besloten om voor “content” te kiezen, voor een inhoudelijke activiteit. Dat wordt een eendaags symposium waarin de huidige Technische Bedrijfskunde in al haar facetten, in de diepte en in de breedte voor het voetlicht gebracht zal worden.

Het thema is “Bedrijfskunde, onmisbare schakel in een complexe wereld”.

Het symposium wordt gehouden op donderdag 19 juni 2008 in de Vrijhof van de Campus Drienerlo in Enschede. Dankzij de steun van de faculteit Management en Bestuur zal de toegang tot dit symposium laagdrempelig zijn en wij hopen op een grote opkomst.

Het symposium is niet alleen passief consumeren; ook voor de inhoud doen wij een beroep op, jullie, onze leden en bedrijfskundige alumni. De parallelsessies die tijdens het symposium plaatsvinden, worden ingevuld zowel vóór als dóór alumni van Bedrijfskunde UT. Dit symposium biedt een voortreffelijke kans om eigen werk te tonen aan collega-alumni als ook om het vakgebied Bedrijfskunde verder te ontwikkelen.

Wij nodigen je dan ook uit om met een voorstel te komen voor één van de presentaties van de parallelle sessies.

De eisen die gesteld worden aan de presentaties staan in een aparte brief die naar alle 3.200 alumni van bedrijfskunde Universiteit Twente wordt verstuurd. Daarin wordt het symposiumthema uitgewerkt alsook de procedure en criteria voor de “oproep voor voorstellen/call for papers” voor de parallelle sessies. De uiterste datum voor het indienen van voorstellen is 15 december. Daarna zal de Lustrum Symposium Commissie aan de hand van vooraf beschreven criteria de geanonimiseerde voorstellen beoordelen en een keuze maken. De Bekader Lustrum Symposium Commissie is samengesteld uit Bekaderleden, vertegenwoordigers van de Faculteit en vertegenwoordigers van de maatschappij. De commissie bestaat uit:

Ir. Vincent Baalman, oud-directeur Zorg Consult Nederland

Ir. Marco Bom, Bekaderbestuur, Webmaster

Prof. Dr. Ir. Olaf Fisscher, Onderwijsdirecteur Postacademische Opleidingen, Faculteit M&B

Drs. Martine van Hilligersberg-Hofmans, Wetenschappelijk Voorlichter, Faculteit M&B

Ir. Rob Timmermans, KPN directeur Zuid-Oost Nederland

Ir. Lilian A.J. Hupkens, Bekaderbestuur, Voorzitter Lustrum Commissie

Let dus goed op je brievenbus, en lees de brief over het Lustrum Symposium aandachtig. Alle informatie komt ook op de website www.bekader.nl

5. Bekader Scriptieprijs 2007

In september j.l. is het Academisch Jaar 2006/2007 afgesloten. In die tijd zijn meerdere masters studenten afgestudeerd met een scriptie die beoordeeld werd als goed tot zeer goed (cijfer 8 of hoger). Deze scripties kunnen door hun auteurs tot 1 december 2007 aangemeld worden om in aanmerking te komen voor de Bekader scriptieprijs 2007 die begin 2008 uitgereikt wordt. Vanuit het bestuur is Louis van Bergen de contactpersoon. Voor nadere informatie en aanmelding kun je terecht op de website: www.utwente.nl/bekader/scriptieprijs

6. Oproepen van derden

6. 1 Oproep: Contacten met Duitsland?

Het Bekaderbestuur heeft regelmatig contact met de Faculteit Management en Bestuur. Daar is de vraag naar voren gekomen of er Bekaderleden zijn die veel met Duitsland te maken hebben. De decaan prof. dr. Paul van Loon zou heel graag in contact willen komen met alumni die vanwege hun beroep, hun bedrijf of anderszins vaak in Duitsland zijn, daar zakelijke contacten hebben en/of goed thuis zijn in de wereld van instanties daar. Herken je jezelf in (delen van) deze beschrijving, neem dan contact op met ons bestuurslid Lilian Hupkens en zij kan je meer informatie geven. Contactgegevens: email waarbij @ is -at- hupkensconsult-at-cs.com of telefoon 079-33 13 222. Bedankt!

6.2. Oproep: Interview employability

Voor het vak 'Managing Human Resource Flow' (opvolger van het vak 'Management of Competences and Careers') is Nicole Torka op zoek naar gemotiveerde (T)BK alumni die zich in de periode van 13 tot 20 november aanstaande door bedrijfskunde studenten willen laten interviewen. Het doel van het interview is tweeledig. Ten eerste kunnen studenten zich verder bekwamen in gespreks- c.q. interview vaardigheden. Ten tweede, ons hoofddoel, moeten de studenten door middel van het interview kennis opdoen over het onderwerp 'employability': de attitudes en acties van werkzame bedrijfskundigen ten aanzien van flexibiliteit binnen de huidige werkgever en daarbuiten. Het gaat dus om uw ervaringen en houdingen betreffende multi-inzetbaarheid. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel studenten voor de Mastertrack HRM hebben gekozen. We verwachten tussen 30 en 40 studenten voor deze track. Daarom ben ik op zoek naar 15-20 Bekader leden (twee studenten per geïnterviewde) die in bovengenoemde periode hun ervaringen met de studenten willen delen. Vanzelfsprekend wordt de anonimiteit gewaarborgd. Omdat de studenten een tamelijk druk rooster hebben, is Nicole vooral op zoek naar alumni in de regio Overijssel. Graag de reacties via de mail aan Nicole Torka: n.torka@utwente.nl

6.3. Oproep: TBK-roeitalent zoekt sponsors voor Olympische Spelen

Op weg naar Peking

Marjolijn Stenneke, studente van TBK, wil in 2008 naar de Olympische Spelen in China. Ambitieus? Zeker, maar zonder ambitie kom je er nooit. Marjolijn, roeister bij Euros en al Nederlands kampioen in de dubbel twee, is gedreven en is er van overtuigd dat ze zich op tijd kan kwalificeren voor China.

Om zich te kwalificeren in juni 2008 moet Marjolijn nog een zware weg afleggen van trainingen en deelname aan nationale en internationale wedstrijden. Door een investering van Euros van 23.000 euro is nieuw trainings en wedstijdmateriaal aanwezig. Exclusief voor Marjolijn is een Skiff en een dubbel vier aangeschaft. Maar daarmee zijn de kosten voor Marjolijn nog lang niet gedekt.Naast de boten ontbreekt er nog zo’n 8.500 euro voor trainingen, coachinzet, reiskosten en wedstrijddeelname tot aan de kwalificatie in juni 2008. Is de kwalificatie eenmaal binnen, dan worden vanaf dat moment de kosten gedragen door het Olympisch Comité en de Koninklijke Nederlandse Roei Bond.

Wie wil Marjolijn sponsoren?

Wij zoeken sponsors. Het bestuur van Bekader steunt dit initiatief. Bekaderleden die een relevante sponsorbijdrage krijgen in het volgende jaarboek van Bekader gratis een advertentie.

Heb je als alumni van TBK of BK je sporthart op de juiste plaats zitten en wil je (of jouw bedrijf) een bijdrage leveren, neem dan contact op met Martin Evertzen, tel: 053-4894563 of mail: m.a.m.evertzen@utwente.nl. Meer informatie over Marjolijn op: www.stenneke.nl

Martin Evertzen, Studieadviseur Management en Bestuur

Links Marjolijn Stenneke

7. Verslag Philips Lighting, Aachen

Vrijdag 7 september vertrok een groep Bekader leden naar Aken in Duitsland. Bekaderlid Peter Visser had een uitstekend bedrijfsbezoek georganiseerd waarbij de Philips organisatie bereid bleek om de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van Verlichting te laten zien.

Paul van den Kerkhoff, ook een alumnus van de UT, nu Site manager en manager SupplyGroup, beet de spits af met een lezing over Philips’ toekomstige strategie en de geschiedenis van de Akense fabricage. De vestiging met 1400 werknemers richt zich nu vooral op de ontwikkeling van Xenon verlichting en natuurlijk de OLED ontwikkeling, Organic Light Emitting Diodes. De professionele markt van autobouwers en installateurs is voor dit produkt het belangrijkst. Philips Lighting had in 2006 een omzet van 5.5 miljard euro; totaal Philips 27 miljard. Philips heeft een royale geldbuidel en koopt met regelmaat bedrijven in de Light en Medische branches. Maar het is voorzichtig manoeuvreren, je kunt moeilijk concurrent gaan worden van je klanten.

Organic Light Emitting Diodes (OLED)

Peter Visser en Kristin Knappstein (marketing) vertelden vervolgens over de OLED, die op termijn de potentie hebben om lichtvlakken te maken. Daardoor ontstaan vele nieuwe mogelijkheden voor dunne,vlakke, transparante lichtbronnen die ook qua kleur variabel zijn. Een OLED is gemakkelijk (elektrisch) aan te sturen, dus in te bouwen in besturingssystemen en ze hebben een laag energieverbruik. Uitgelegd werd hoe OLED’s gemaakt worden en de complexe eisen waaraan ze moeten gaan voldoen.

Het tweede onderdeel van de excursie was een bezoek aan de testsite voor bestaande autolampen. Het blijkt dat er vele eisen zijn aan de richt-zichtlijnen. Na een demonstratie van de autolampen en de werking ervan ga je toch op een andere manier kijken naar autolampen.

Ten slot het hoogtepunt, het bezoek van de proef fabriek voor OLED’s en de clean-rooms. Gehuld in speciale mantels en natuurlijk het onvermijdelijke haarnetje bezochten we in verwondering de zeer geavanceerde installaties. Uniek was dat we dit alles in de Research fase mochten bewonderen. Omdat de ontwikkeling verder gaat en de concurrentie-gevoeligheid toeneemt, was dit waarschijnlijk de allerlaatste excursie en waren wij de allerlaatste bezoekers die dit mochten zien. Wij Bekaderleden hebben op de valreep een unieke blik kunnen en mogen werpen op een zeer geavanceerde technologie en een deel van de toekomst in de verlichtingswereld.

Conclusie

Het was zeer interessant om te zien op welke wijze een multinational inhoud geeft aan innovatie en ondernemerschap met de ontwikkeling van OLED. Het was verrassend hoe open er in Europees verband met concurrenten wordt overlegd in dit stadium van ontwikkeling van de OLED. In zulke gevallen blijkt dat het 7e Kaderproject (FP7) op Europees niveau openingen en openheid biedt die anders nooit bereikt zouden worden.

Kortom, het meedoen aan deze Bekader-excursies bood de mogelijkheid om de onderlinge banden te versterken maar ook een unieke gelegenheid om een blik in de toekomst te werpen!

Swibert Dechesne

Bestuur:

Ir. Edwin van der Steeg voorzitter

Vacature secretaris

Ir. Swibert Dechesne penningmeester

Ir. Marco Bom webmaster

Ir. Lilian A.J. Hupkens algemeen, Lustrum

Ir. Louis van Bergen algemeen