9 december 2013

Belangrijke mededelingen:

-

Jochem Goldberg vervangt Lida Vrij-Hoogendoorn als voorzitter.

-

Marie-Louise Ter Horst vervangt Yvette Leferink als penningmeester.

-

Melle Koedijk vervangt Lida Vrij-Hoogendoorn als secretaris.

Jaarplan:

Het jaarplan van het nieuwe bestuur is besproken samen met het oude bestuur en verschillende vertegenwoordigers van de opleiding Psychologie.

Focus voor 2014:

-

Herinrichten van de Amygdalawebsite

-

(pro-)Actief zijn op de Amygdala Linked-In pagina

-

In samenwerking met de opleiding onderzoek doen naar de arbeidsplaatsen van de UT-Psychologie-alumni

-

Het opbouwen van een netwerk van alumni, i.s.m. de vakgroepen

-

Het organiseren van twee activiteiten