13 mei 2008

Datum: Dinsdag 13 mei 2008

Belangrijke mededelingen:

à

De statuten van Amygdala zijn vastgesteld

Website

à

De website is wel aangevraagd maar er worden problemen ervaren om de sleutel te krijgen om werkelijk wat op de website te zetten.

Huisstijl vereniging

à

Er wordt gesproken over een logo voor Amygdala en wat hierin belangrijk is. Punten die naar voren komen zijn:

§

Gebruik van het beeld van zenuwcellen om te verwijzen naar het hersengebied amygdala (die in verbinding staat met andere hersengebieden) en de rol die de alumnivereniging graag wil vervullen

§

Gebruik van een kleur die emotie uitstraalt (zoals warm rood)

§

Verdere ontwikkeling van het logo voor een nieuw informatieblad in de afstudeermap