Amygdala ALV stukken

Agenda ALV 7 December 18.30

1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Vaststelling agenda

4.

Bespreking beleidsplan +/- 30 minuten

5.

Brainstorm

a.

verbetering LinkedIn workshop +/- 15 minuten

b.

verbetering Sollicitatieactiviteit +/-15 minuten

c.

ontwikkeling Ondernemersavond +/- 30 minuten

6.

Wvttk

7.

Rondvraag

8.

Afsluiting

Beleid 2016

Het afgelopen jaar heeft voor Amygdala in het teken gestaan van het bedenken, organiseren en uitvoeren van toekomstbestendige activiteiten. Activiteiten die elk jaar weer ingezet kunnen worden om zodoende te zorgen voor continuïteit. Naast de jaarlijkse LinkedIn workshop is er dit jaar de sollicitatieactiviteit toegevoegd. Tijdens deze activiteit krijgen masterstudenten en alumni de mogelijkheid om, bij wijze van oefening, een sollicitatiegesprek te voeren. Aankomend jaar zal er weer energie gestopt worden in het organiseren van deze activiteiten.

Sinds collegejaar 2015 / 2016 bestaat het alumnibestuur uit Jochem Goldberg, Niels van Leuteren en Sander Verstraten. Melle Koedijk en Marie-Louise ter Horst hebben besloten om Amygdala vaarwel te zeggen. Als huidig bestuur hebben we besloten om, in het kader van de werkbaarheid, verder te gaan als driekoppig bestuur. Tijdens activiteiten of via het LinkedIn netwerk blijven we op zoek naar geschikte kandidaten met interesse voor Amygdala, met het oog toekomstige bestuursfuncties.

Functieverdeling, Amygdala bestuur 2015 – 2016

Voorzitter

Secretaris / Penningmeester

Algemeen lid

Jochem Goldberg

Niels van Leuteren

Sander Verstraten

LinkedIn blijft in 2016 ons voornaamste communicatiemiddel. Rondom deze LinkedIn pagina zijn een aantal doelen geformuleerd om de naamsbekendheid van Amygdala te vergroten, onze alumni te informeren, contact te zoeken met alumni en contact te houden met alumni. Ook breiden we het alumninetwerk uit via LinkedIn, wat het afgelopen jaar zeer waardevol is gebleken.

In de beleidsstukken van 2015 werden de LinkedIn workshop en de sollicitatieworkshop benoemd als zijnde pilot versies. Uit de praktijk is gebleken dat beide activiteiten populair en succesvol bleken. Daarom zullen beide activiteiten in 2016 voortgezet worden waarbij Amygdala’ kernaspecten (ontmoeting, verdieping en persoonlijke ontwikkeling) vertegenwoordigd zullen zijn.

Naast de LinkedIn workshop en de sollicitatieactiviteit is het plan om in 2016 een activiteit te organiseren geheel gefocust op ondernemerschap. Uit het LinkedIn onderzoek is gebleken dat er relatief veel alumni zijn die een eigen zaak hebben opgestart of lopen met dat idee. Ook bij masterstudenten proeven we geregeld deze tendens. Deze activiteit zal zeer waarschijnlijk bestaan uit een lezing + workshop in combinatie met een netwerkactiviteit om eventuele ondernemingsplannen te onderzoeken of uit te breiden. Voor deze activiteit zal contact gezocht worden met externe partijen zoals diverse start-ups, het Kennispark, Komma en eventueel Dimensie. Met deze activiteit proberen we masterstudenten en alumni handvaten te bieden wanneer zij zelf een bedrijf / praktijk hebben of één willen beginnen.

Verder organiseert het alumnibureau op 15 april de alumnidag. Voor deze activiteit zullen we reclame maken en waar mogelijk zelf een actieve rol spelen bij de organisatie. Ook zullen we waar mogelijk onszelf actief presenteren (masterdiner etc).

Doelen:

De geformuleerde doelen zijn opgedeeld in twee categorieën. Aan de ene kant de doelen die we proberen te bewerkstelligen middels onze LinkedIn pagina en aan de andere kant de activiteiten die we willen uitvoeren. De activiteiten hebben we net als in het vorige beleidsplan opgehangen aan de thema’s persoonlijke ontwikkeling, verdieping en ontmoeting; de drie pijlers waar wij als Amygdala voor willen staan.

LinkedIn

Activiteiten

LinkedIn actief blijven inzetten als communicatiekanaal

Het organiseren van de jaarlijkse LinkedIn workshop over het inzetten van LinkedIn ter professionalisering.

-

Gericht op de thema’s persoonlijke ontwikkeling en ontmoeting

6 nieuwe interviews met Alumni posten op LinkedIn

Het organiseren van de tweede editie van de sollicitatieactiviteit om masterstudenten te laten oefenen met solliciteren

-

Gericht op de thema’s persoonlijke ontwikkeling en ontmoeting

Construeren van één jaarlijkse Nielsbrief op basis van de posts op LinkedIn (ter gelegenheid van de jaarlijkse werkvelddag)

Het organiseren van een ondernemersactiviteit om ondernemende alumni kennis te laten maken met elkaar en hun (mogelijke/toekomstige) start-ups.

-

Gericht op de thema’s verdieping en ontmoeting

-

In samenwerking met bij voorkeur i.i.g. Komma en Kennispark

Vergroten van ons LinkedIn onderzoek. Van 450 naar 600 alumni.

Participeren in de universiteit-brede opzet van de Alumnidag.

-

Gericht op het thema ontmoeting.

Aanschaffen van een premium LinkedIn account om alumni rond hun afstuderen persoonlijk uit te nodigen voor de Amygdala LinkedIn pagina.

Participeren in het door Dimensie georganiseerde masterdiner

-

Gericht op het thema ontmoeting

LinkedIn inzetten om twee nieuwe bestuurders/actieve leden te werven voor het jaar 2017.