Regelingen

Ten aanzien van Arbo & Milieu bestaan een aantal algemene regelingen:

·

Alarmering bij ongevallen/calamiteiten: bel 2222.

Hiermee komt de hulpverlening (BHV) op gang.

·

Registratie (bijna-)ongevallen.

Alle (bijna-)ongevallen dienen gemeld te worden bij de Arbo & Milieu coördinator (AMC) van GW via het ongevallenregistratieformulier (zie Ongevallenregistratie)

·

Binnen Cubicus geldt een algemeen rookverbod (zie Rookbeleid UT).