Arbo en Studenten

Hoewel een student(e) geen formele arbeidsrelatie met de UT heeft, vindt de faculteit het belangrijk, mede naar aanleiding van de arbowet, dat ook studenten moeten kunnen rekenen op adequate arbeidsomstandigheden.