Algemene informatie

De UT heeft een Arbo- en Milieureglement dat voor een ieder van toepassing is.

Naast dat reglement zijn er voor alle UT'ers een aantal zaken van belang. Aangezien bijna alle UT'ers veel computerwerkzaamheden verrichten wordt hieraan extra aandacht besteed (RSI en Beeldschermwerk).

Andere aandachtspunten zijn:

·

(bijna-)ongevallenregistratie;

·

het rookbeleid op de UT;

·

bedrijfshulpverlening Op de UT(BHV UT).

·

BHV (Cubicus)