Veiligheid, Gezondheid & Milieu

Binnen BMS wordt de BedrijfsHulpVerlening (BHV) in Cubicus verzorgd door het Kubus-team. Het team heeft als hoofd Frans Houweling

Het management van BMS onderschrijft het belang van het operationeel hebben van een BHV-team in Cubicus. Deskundige hulp in de eerste minuten bij een EHBO-, brand- of andere calamiteit kan veel invloed (in positieve zin) hebben op het verloop hiervan. Het BHV team moet in de eerste belangrijke minuten bij een calamiteit eerste hulp verlenen, escalatie voorkomen en beginnende branden blussen tot professionele hulp het overneemt. Ook wordt zij ingezet als een gebouw ontruimd moet worden en als gids voor de professionele hulpdiensten.

Het is dan ook belangrijk dat iedereen op de UT beseft, wanneer zich een calamiteit voordoet, zo snel mogelijk 2222 gebeld moet worden. De centrale meldpost roept dan direct het betreffende BHV-team op d.m.v. pagers, die iedere BHV-er bij zich draagt. Op deze manier is deskundige hulp snel ter plaatse.

De externe hulpdiensten worden door de bewaking en BHV-leden zo snel mogelijk naar de plek geloodst.

Hoe te handelen bij calamiteiten

Het Kubus Team

BHV-lid worden

Rechten en plichten

Oefeningen

EHBO

Meer informatie