Veiligheid, Gezondheid & Milieu

Bij de UT wordt de nodige aandacht aan Arbo & Milieu aangelegenheden besteed. Zo ook bij de faculteit BMS, afdeling Cubicus, die daarvoor een Arbo & Milieu dienst heeft. Arbo & Milieu houdt zich bezig met de arbeidsomstandigheden d.w.z. gezondheid, welzijn en veiligheid van zowel medewerkers als studenten en met milieuaspecten die binnen de faculteit spelen.

De dienst Arbo & Milieu voor Cubicus bestaat uit:

·

Frans Houweling, Arbo & Milieu coördinator

Hoofdtaken van de dienst A & M zijn:

·

Het mede opzetten en implementeren van A & M regels en beleid binnen BMS;

·

het geven van voorlichting en instructie.

Voor wat betreft veiligheid heeft de faculteit voor Cubicus een Bedrijfshulpverleningsteam (BHV), te weten:

·

Kubus-team, met als hoofd Frans Houweling.