Rapportage

Assessment Centrum TSE (ACT)

Op 28 januari 2010 presenteerde Henk Mulders de website van het Assessment Centrum TSE op de conferentie ‘Krachtig Meesterschap’ op de Universiteit Twente.

Nu, een half jaar later kunnen we met trots vaststellen dat het ACT een toegevoegde waarde heeft in de professionalisering van onderwijzend personeel. En daarmee bijdraagt aan beter onderwijs! De start in januari 2010 was en is de moeite waard!

Door assessments nieuwe koers in loopbanen

Assessments afnemen is boeiend en verrassend werk. Kandidaten hebben banen in het bedrijfsleven verlaten en willen in het onderwijs werken. Zij gaan, vaak vanwege de maatschappelijke relevantie van de job, als zij-instromer aan de slag. Andere kandidaten staan al jaren voor de klas en willen een nieuwe koers in hun loopbaan. Zij hebben zoveel waardevolle kennis en ervaring dat zij deze breder willen inzetten. Binnen de realisatie van de functiemix blijken er dan ineens interessante trajecten mogelijk te zijn. De erkenning van de kwaliteiten en de ontdekking van passende scholing en functies leiden naar meer energie en ambitie.

Werkwijze van het Assessment Centrum TSE

Assessments in het ACT zijn boeiend omdat het een gezamenlijke zoektocht van kandidaat en assessor is om kwaliteiten in beeld te brengen en professionalisering (en loopbaanontwikkeling) op maat in te richten.

De werkwijze van het ACT bevalt goed. In een oriënterend gesprek scherpen we de assessmentvraag aan en ontwerpen we een passend assessment. We kiezen daarbij uit de instrumenten als portfolio, persoonlijkheidsvragenlijst, capaciteitentest, casussen, criterium gericht interview en reflectiegesprekken. In de regel ligt er na een traject van vijf weken een rapport met erkenning van verworven competenties (EVC’s) en met passende functie- en scholingsadviezen.

Voortgang ACT

Sinds februari zijn er 5 zij-instroomassesssments (fr, wis, bio, ec) afgenomen, 13 ontwikkelassessments (1 LB, 10 LC, 3 LD en 2 met open vragen) en 4 assessments ‘van tweedegraads naar eerstegraads’. Verder zijn we in gesprek met diverse scholen; zij bereiden nu de aanvragen van assessments voor die veelal vlak na de schoolvakantie uitgevoerd kunnen worden. Het ACT lijkt een spilfunctie te verwerven in de professionalisering van leraren en draagt daarmee bij aan beter onderwijs. Het is de moeite waard!