In ontwikkeling

Assessment ‘High potentials met het vizier op leidinggevende functies in het onderwijs’

De commissie Rinnooy Kan kende in het rapport Leerkracht aan de leraar de spilfunctie toe met het oog op kwalitatief goed onderwijs. Het werven en behouden van kwalitatief goede docenten is in tijden van schaarste een opgave voor het onderwijsveld. Uitdagende loopbaanperspectieven dragen naar verwachting bij aan duurzame arbeids­overeenkomsten in het onderwijs. Onderwijskundig leiderschap is zo’n perspectief.

Vraagstelling aan Assessment Centre TSE

Binnen de Hogeschool Edith Stein loopt het proces van accreditatie voor de Master Educational Leadership. Deze Master is gericht op twee doelgroepen: ervaren leidinggevenden en high potentials. In de accreditatieaanvraag schetst de HES dat deelname aan deze opleiding afhangt van het succesvol doorlopen van een assessment. Kernvraag die in dit assessment beantwoord moet worden is:’ Kan deze docent succesvol acteren in de professionele master ‘Onderwijskundig leiderschap’ en een loopbaanontwikkeling in gang zetten die leidt naar een passende leidinggevende functie?’