De menselijke eiwitten ontrafeld

Speciale biochip voor eiwit-interacties

Hoe kunnen we die eiwitten herkennen en in de gaten houden, die een hoofdrol spelen in auto-immuunziekten? Die vraag wil dr.ir. Richard Schasfoort van het MESA+ instituut van de Universiteit Twente beantwoorden door een speciale biochip te ontwikkelen voor de herkenning ervan. Op de chip kunnen vele interacties tussen eiwitten tegelijkertijd worden onderzocht. De Biochip Group onder leiding van Dr.ir. Richard Schasfoort heeft voor het project ‘Proteomics on a chip for monitoring autoimmune diseases’ nu een grote innovatiesubsidie ontvangen van ruim 1,8 miljoen euro. In totaal worden hiervoor zeven onderzoekers aangesteld voor 27 manjaar werk, binnen het door de Technologiestichting STW gefinancierde IOP Genomics onderzoek. Eerder ontving Schasfoort een Vernieuwingsimpuls subsidie van NWO voor zijn ‘dwarse’ biochip-ideeën.

De eiwitblauwdruk van de mens geeft nog veel meer informatie dan DNA, over de cel-eigenschappen en over oorzaken van ziekten. Om nu specifiek de eiwitten te vinden die in auto-immuunziekten een hoofdrol spelen, gaat Schasfoort een geavanceerde biochip ontwikkelen. Dit is een chip waarop het straks mogelijk is om tegelijkertijd vele interacties tussen eiwitten te onderzoeken. Eerder al is de techniek ingezet voor monitoring van prostaatkanker, waarbij een eiwit herkend kon worden met een nauwkeurigheid van een tiende nanogram per milliliter.

Eiwit fingerprint

Aan de basis staat Surface Plasmon Resonance Imaging (SPRi), een techniek om eiwitinteracties af te beelden. De chip krijgt een groot aantal gouden oppervlakjes waarop eiwitten zitten die slechts met één ander eiwit kunnen binden. Het is nu de kunst om de ‘targets’ te vinden die horen bij de eiwitten die auto-immuunziekten bepalen. Daarvoor is het nodig om heel veel interacties tegelijk te onderzoeken, voor een zogenaamde “fingerprint”. Doordat alle reacties ‘gerangschikt’ plaatsvinden, in de matrix van goudoppervlakken, is een snel inzicht te krijgen in de belangrijkste patronen, met gebruikmaking van deze imagingtechniek.

Eiwit fingerprint

Daarnaast zal de chip uitgerust worden met microkanaaltjes voor het transporteren en analyseren van de eiwitten in bijvoorbeeld bloedplasma. Hierdoor wordt het mogelijk om geheel automatisch allerlei functies uit te voeren, zoals de fysieke scheiding van eiwitten, de SPR imaging en de behandeling van vloeistoffen met specifieke reagentia. Ook zal in het project massaspectrometrie gebruikt gaan worden om de specifieke eiwitinteracties te analyseren. Schasfoort verwacht dat het project leidt tot apparatuur die een bredere range aan toepassingen kan krijgen dan het genoemde doel.

De Biochip Group werkt in dit nieuwe project samen met de Universiteit Utrecht (Biomedische Analyse en Proteomics/Biomoleculaire Massaspectrometrie) en de Katholieke Universiteit Nijmegen (Biochemie).

Voor meer informatie over de Biochip groep: http://www.mesaplus.utwente.nl/biochip/

Contactpersoon voor de pers: ir. Wiebe van der Veen, tel (053) 4894244