Zelfsturende teams gunstige leeromgeving

10 januari 2003, 16.45 uur

Promotie Saskia Tjepkema, faculteit Gedragswetenschappen: 'The learning infrastructure of self-managing work teams'

Zelfsturende teams vormen een gunstige leeromgeving. Omdat het werk rijk en gevarieerd is, en veel mogelijkheden voor samenwerking kent, biedt dit medewerkers de kans om al doende hun bekwaamheden uit te breiden. Teams worden dan ook wel gezien als belangrijke bouwsteen voor het ideaal van een ‘lerende organisatie’.

Om het leren binnen zelfsturende teams te bevorderen loont het waarschijnlijk vooral de moeite om te investeren in de kwaliteit van de ‘sociale’ ondersteuning en de algemene condities die het leren beïnvloeden. Teamleiders en teamleden blijken namelijk een belangrijke rol te vervullen in het bieden van ondersteuning bij leeractiviteiten, zoals het vaststellen van leerdoelen en het leren op de werkplek (bijvoorbeeld door feedback of advies te geven). Topmanagers spelen op de achtergrond een rol. Zij beïnvloeden vooral de motivatie voor leren, en bevorderen (of juist niet) dat medewerkers verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen ontwikkeling. Opleidingsfunctionarissen verlenen vooral ondersteuning door het organiseren en ontwerpen van trainingen, en het aanbieden van instrumenten, zoals Persoonlijke Ontwikkelings Plannen. Algemene condities, zoals de cultuur van een organisatie, de werkdruk en de motivatie van teamleden zijn ook op de leeractiviteiten van invloed.

Deze resultaten komen naar voren uit een promotie-onderzoek van Saskia Tjepkema, uitgevoerd binnen de faculteit Gedragswetenschappen. In het onderzoek is een model opgesteld van de ‘leerinfrastructuur’ van zelfsturende teams. Dat wil zeggen het geheel van ondersteuning voor alle soorten leeractiviteiten van teamleden - inclusief de bijbehorende middelen en mensen die deze ondersteuning bieden - en condities die het leren beïnvloeden. Zowel het formele leren (gepland, gestructureerd) als het informele leren (spontaan, zonder structuur, werkplekleren) krijgen aandacht in het model.

Het model is ontwikkeld aan de hand van literatuurstudie, uitgebreide groepsinterviews (10-15 personen per keer, duur: 1 dag), case study omschrijvingen van de leerinfrastructuur van drie teams.

Inzicht in belangrijke elementen van de leerinfrastructuur is een belangrijke voorwaarde om die te bewaken en eventueel uit te bouwen. Het is ook mogelijk om met dit model de leerinfrastructuur van een bepaald team in kaart te brengen, en zodoende verbetermogelijkheden op te sporen. Zeker voor bedrijven en instellingen die zelfsturende teams inzetten met als oogmerk het worden van een ‘lerende organisatie’, is dit een belangrijk gegeven.

promotor

prof. dr. J. Scheerens (Universiteit Twente)

co-promotor

prof. dr. M. Mulder (Universiteit Wageningen)

 

 

informatie

drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 43 85

e-mail

b.meijering@bc.utwente.nl