Relevante Competenties voor Werk

23 oktober 2003

Promotie Bert Toolsema, faculteit Gedragswetenschappen: Werken met competenties: naar een instrument voor identificatie van competenties

Competenties zijn in en worden met een grote dynamiek voor het voetlicht en in praktijk gebracht. Wat competenties zijn en hoe ze kunnen worden vastgesteld, geleerd en beoordeeld is echter helemaal niet zo duidelijk. Toolsema tracht in kaart te brengen welke competenties relevant zijn voor werk en ontwikkelde daarvoor een instrument, bestaande uit een vragenlijst. Tevens onderzocht hij in welke mate competenties meegenomen kunnen worden naar verschillende beroepen.

In een economie die in toenemende mate gekenmerkt kan worden als ‘kenniseconomie’, wordt van werknemers verwacht dat zij flexibel zijn. De term ‘kenniseconomie’ verwijst naar het toegenomen belang van vernieuwing in arbeidsorganisaties en de toepassing van kennis in het werk, met name in de vorm van technische vernieuwingen. Dit vraagt van werknemers algemene kennis en vaardigheden, autonome en spontane innovatie van werknemers, creativiteit, kennisdeling door sociale interactie, leervermogen en mobiliteit.

Competenties, zo stelt Toolsema, kunnen worden opgevat als aan te leren en persoonsgebonden eigenschappen waarmee adequaat kan worden gewerkt. Competenties die tegenwoordig vereist worden, kunnen in acht categorieën worden ingedeeld, en wel: algemeen-sociale competenties; commercieel-sociale competenties; managementcompetenties; cognitieve competenties; computercompetenties; fysiek / technische competenties; leercompetenties en loopbaancompetenties.

Uit de informatie van ruim 460 MBO-schoolverlaters blijkt dat beroepen een eigen set aan competenties vereisen. De meeste competenties kunnen dus niet zonder meer van het ene naar het andere beroep worden meegenomen. Dat geldt niet voor leer- en loopbaancompetenties. Geconcludeerd wordt dat met name deze competenties van belang zijn voor flexibiliteit.

De studie van Toolsema draagt bij tot een scherper inzicht in relevante competenties en kan daardoor als toetsingskader dienen voor de vernieuwing van de kwalificatie-structuur en voor de ontwikkeling van competentiegerichte leerwegen in de BVE-sector.

promotor

prof. dr. W.J. Nijhof

co-promotor

dr. A.M.F. Nieuwenhuis

informatie

drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 43 85

e-mail

b.meijering@utwente.nl