nieuwsbericht Popeijus

* 10 september, 16.45 uur

H.L. Popeijus,Faculteit Gedragswetenschappen

Een onderzoek naar het beslissingsproces voor de keuze van een onderwijsaanbod voor begrijpend lezen op scholen in het primair onderwijs in Nederland en Vlaanderen

U bent leerkracht? En er ligt als verrassing op de eerste schooldag na de vakantie een nieuwe methode op het bureau? Een methode door de directeur gekozen? Of is er een nieuw aanbod gekozen tijdens een beslissings­proces waarin sprake was van een verantwoord gemaakte keuze?

Het onderzoek gaat over het beslissingsproces voor de keuze van een onderwijsaanbod voor begrijpend lezen op scholen in het primair onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Om antwoorden te krijgen op de onderzoeksvragen voerde de auteur drie pilotonderzoeken uit en een hoofdonderzoek in twee delen. De resultaten van het eerste pilotonderzoek leverden weinig directe aanwijzingen op voor de veronderstelling dat een verantwoord keuzeproces leidt tot een ‘logische beslissing’. Het tweede pilotonderzoek resulteerde in een voor het hoofdonderzoek bruikbare vragenlijst. De resultaten van het derde pilotonderzoek wezen uit dat beslissingsprocessen op de basisscholen vooral zijn gebaseerd op mondelinge afspraken en op gewoontes. In de praktijk zijn de aan het beslissingsmodel onderscheiden stappen en fasen voor een deel zeker herkenbaar. Vooral in de eerste fase is weinig zichtbaar van een afwegen van argumenten die moeten leiden tot de beslissing om een ander aanbod te gaan kiezen. De resultaten van het eerste deel van het hoofdonderzoek laten zien dat in het bijzonder de deelnemers die straks met het nieuw te kiezen aanbod moeten gaan werken als actoren zijn aan te wijzen. De directeur en de leraren van de kleutergroepen zijn aan te wijzen als interne, indirect betrokken deelnemers. Ondanks diens specifieke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijsaanbod speelt het bestuur geen betekenisvolle rol in het keuzeproces. Dit geldt evenzo voor de ouders en de leerlingen. Van de argumenten die de actoren overwegen, blijken de ‘onderwijskundige’ en de ‘instructietechnologische’ het meest gewicht in de schaal te leggen.

In het tweede deel van het hoofdonderzoek lieten de resultaten echter geen duidelijke relatie zien tussen het gekozen aanbod en de voornaamste instructietechnologische uitgangspunten van de scholen.

promotor

prof. dr. S. Dijkstra

 

 

 

 

informatie

drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 43 85