Zandgolven onder zeespiegel hinderen offshore-activiteiten

vrijdag 20 juni 2003, om 16.45 uur

promotie ir. Attila A. Németh, Faculteit CTW: Modelling offshore sand waves

Zandgolven op de zeebodem van bijvoorbeeld de Noordzee vormen een natuurlijke vijand voor vaargeulen en oliepijpleidingen. Ze zijn een maat kleiner dan zandbanken en verplaatsen zich veel sneller.

De binnen dit onderzoek ontwikkelde rekenkundige modellen laten zien hoe zandgolven in ondiep zeewater zich in de loop van de jaren ontwikkelen. Met deze modellen kan nu bekeken worden op welke termijn een zandgolf een serieuze verandering zal ondergaan. Hierbij gaat het om zowel veranderingen in positie, hoogte als in vorm. Daardoor kunnen de oliemaatschappijen beter plannen wanneer zij onderzeese pijpleidingen moeten controleren, en kunnen baggeraars de veranderingen in vaargeulen beter voorzien.

Een zandgolf wordt in stand gehouden door het samenspel tussen de waterbeweging van het getij en de zeebodem. De hoogte stabiliseert zich op tien tot dertig procent van de waterdiepte. Ze komen voor in zeeën met een diepte van tien tot vijftig meter, maar alleen onder bepaalde condities van de waterbeweging en de zeebodem. De zandgolven verplaatsen zich in de richting van de netto zeestroom.

Met een lengte van enkele honderden meters, en een verplaatsing van tien tot twintig meter per jaar zijn zandgolven de belangrijkste bedreiging voor oliepijpleidingen die in de zeebodem zijn begraven. Een leiding die over tientallen meters bloot zou komen te liggen, zou onder zijn eigen gewicht en door turbulentie kunnen bezwijken of door visnetten kunnen worden beschadigd. Daarom moeten de oliemaatschappijen de onderzeese leidingen nu nog jaarlijks controleren. Waar de leiding boven de bodem uitsteekt, wordt deze met stenen bedekt. Zandgolven in de buurt van vaargeulen vormen een probleem voor de scheepvaart. De toppen van de zandgolven worden soms weggebaggerd, maar de structuur kan zich in een periode van vijf tot tien jaar weer herstellen.

Dit onderzoek is gesteund door de Technologiestichting STW als onderdeel van NWO en het technologieprogramma van EZ en is uitgevoerd binnen het kader van het EU-project HUMOR (HUman interaction with large-scale coastal MORphologic evolution; EVK3-CT-2000-00037).

1ste Promotor

prof. dr. Suzanne J.M.H. Hulscher

2de Promotor

prof. dr. ir. Huib J. de Vriend

Informatie

Drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 4385

e-mail

b.meijering@utwente.nl