Hannah Arendt en het politieke kwaad

6 maart 2003,16.45 uur

promotie Kees van Hattem, faculteit Gedragswetenschappen:

‘Overbodige mensen. Een beschouwing over Hannah Arendt en het kwaad’

De vraag naar de drijfveren en mechanismen achter het nazi-totalitarisme en de shoah heeft nog niets aan actualiteit ingeboet. Iemand die zich op een vaak verrassende politiek-filosofische manier met dit probleem heeft beziggehouden is de Duits-Amerikaanse joodse filosofe Hannah Arendt. De Twentse geesteswetenschapper Kees van Hattem heeft een proefschrift aan Arendt gewijd, waarin hij stilstaat bij haar visie op: het totalitarisme, de shoah, de rol van de joodse raden, het proces tegen Eichmann en ten slotte ’het ‘kwaad’ – de rode draad in haar werk.

Noemde Arendt aanvankelijk het kwaad radicaal, na het Eichmannproces sprak zij van de banaliteit van het kwaad. Een belangrijke rol hierbij speelt het denken en vooral het oordelen. Arendts visie hierop (aan de hand van Kants ‘Kritik der Urteilskraft’) wordt dan ook uitgebreid behandeld, evenals de mentale vermogens van het denken en het willen.

Daarnaast bespreekt Van Hattem critici van het werk van Hannah Arendt, onder wie Karl Jaspers. Een beschouwing over de schuldvraag sluit zijn proefschrift af.

promotor

prof. dr. H.A. (Hans) Achterhuis.

informatie

drs. B. Meijering, 053-489 4385

e-mail

b.meijering@utwente.nl