Warm is aluminium het best in vorm te krijgen

Promotie ir. Ton van den Boogaard: “Thermally Enhanced Forming of Aluminium Sheet”

Een lichtere auto scheelt brandstof. Maar aluminium is niet zo eenvoudig te vervormen als staal. ‘Warmvormen’, vervorming bij hogere temperatuur, levert goede resultaten, maar de maakbaarheid van de onderdelen is slecht te voorspellen. Promovendus Ton van den Boogaard heeft daarom een simulatiemodel ontwikkeld. Hij promoveert op 6 december aan de faculteit Construerende Technische Wetenschappen van de Universiteit Twente.

Aluminium geeft een aanzienlijk lichtere auto dan staal. Vijftig procent gewichtsbesparing op de carosserie is haalbaar, terwijl de auto als geheel twintig tot dertig procent lichter kan worden. Dat scheelt benzine en vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen. Maar aluminium laat zich niet zo gemakkelijk in de gewenste vorm ‘duwen’ als staal. Het produceren van aluminium onderdelen is daardoor complexer en duurder. Bewerking van aluminium bij een hogere temperatuur geeft bijna even goede resultaten geven als staal, maar er is nog weinig ervaring mee opgedaan. De maakbaarheid van de producten is nog niet goed te voorspellen, en vooral daardoor is de industrie huiverig om te investeren in de speciale matrijzen.

Aluminium kan –evenals staal- bijvoorbeeld ook gaan scheuren bij een bewerking. Tot hoever kun je met aluminium gaan voordat dit optreedt? Voor Ton van den Boogaard was dit de aanleiding om een simulatie-model te ontwikkelen dat het warme vervormingsproces beschrijft. Gangbare modellen zijn dan niet één-op-één te gebruiken: zo zou een bekertje dat is ‘diepgetrokken’ uit aluminium plaat, in de simulatie een veel dunnere bodem krijgen dan in werkelijkheid. De invloed van temperatuur en bewerkingssnelheid zijn belangrijke aspecten van het model, en ook de stabiliteit van het proces: kan de gewenste vervorming bereikt worden zonder scheuren? Een vervorming maakt metaal doorgaans sterker, maar de marge tot het moment van scheuren wordt ook kleiner. Afhankelijk van de snelheid is aluminium het best te verwerken bij temperaturen tussen 250 en 270 graden, concludeert Van den Boogaard.

In samenwerking met TNO Industrie heeft Van den Boogaard enkele eenvoudige producten vervaardigd onder gecontroleerde omstandigheden, waarbij de temperatuur lokaal is verhoogd tot 250 graden. Berekeningen aan dezelfde processen tonen een goede overeenkomst met de werkelijkheid. Van den Boogaard denkt dan ook met deze resultaten een deel van de reserves voor ‘warmvormen’ weg te nemen.

promotor: prof.dr.ir. j. Huétink

informatie: ir. Wiebe van der Veen, tel (053) 4894244, e-mail w.r.vanderveen@utwente.nl