Duurzame ontwikkeling: Vechten tegen de bierkaai?

Oraties internationaal erkende hoogleraren Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid

19 september 2002

Oratie prof.dr. W.M. Lafferty: faculteit Bestuurskunde :’Governance for Sustainable Development:
Cross-sectoral Integration and Multi-level Coordination’

Oratie dr. L.J.O'Toole, faculteit Bestuurskunde: : ‘Implementation Theory and the Challenge of Sustainable Development: The Transformative Role of Learning on both Theory and Practice’

Na de milieutop in Johannesburg en tien jaar na Rio blijkt het een van de moeilijkste opgaven: hoe kunnen beleidsintenties, zoals neergelegd in brede wetgeving of in internationale commitments, worden omgezet in praktisch, probleemoplossend handelen? Voorstanders van duurzame ontwikkeling moeten deze uitdaging resoluut oppakken. Met die boodschap aanvaarden op donderdag 19 september twee internationaal erkende hoogleraren hun ambt van hoogleraar aan de Universiteit Twente. Prof. dr. W. M. Lafferty, leeropdracht: strategisch onderzoek naar duurzame ontwikkeling in een West-Europese context, spreekt in zijn rede over de noodzaak van een veel hechtere integratie binnen en tussen beleidssectoren om de afspraken van de top in Johannesburg waar te kunnen maken. En prof. dr. L.J. O’Toole, Jr, leeropdracht: vergelijkende beleidsstudies inzake duurzaamheid, gaat in op beleidsuitvoering op het gebied van milieubeleid, een onderzoeksterrein dat na ‘Enschede’ en ‘Volendam’ bijzondere aandacht heeft getrokken. Beide hoogleraren zijn verbonden aan het Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid (CSTM) van de Universiteit Twente.

De oraties vinden plaats op 19-09-2002, 16.00 u., in de Vrijhof aan de Universiteit Twente (mw. F. Robers, 053-489 4852, e-mail: E.M.M. Robers-Tenniglo@utwente.nl).

De tekst van de redes (Lafferty, From Environmental Protection to Sustainable Development. Environmental Policy Integration as a Challenge for Applied Science; O’Toole, Implementation Theory and the Challenge of Sustainable Development: The Transformative Role of Learning on both Theory and Practice) is integraal beschikbaar voor de pers.

Contactpersoon Bureau Communicatie: drs. B. Meijering, tel. 053-489 4385, e-mail: b.meijering@utwente.nl