Chinese belegginsfondsen snel en dynamisch

13 september 2002Promotie mw. X. Cao, faculteit Technologie & Management: 'Performance Control of Chinese Investment Funds'Met haar toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) is China een potentieel zeer belangrijke financiële markt, die moet concurreren met de goed ontwikkelde Westerse markt. Dit zal de Chinese fondsbeheerders noodzaken tot het toepassen van meer geavanceerde prestatiebeheersingssystemen. De westerse vermogensbeheerders zullen zich meer gaan verdiepen in de specifieke kenmerken van de Chinese financiële markten.


De prestaties van beleggingsfondsen staan al lang in de belangstelling van zowel onderzoekers als professionele beleggers. Data over het koersverloop van de fondsen is eenvoudig beschikbaar en informatie over de behaalde rendementen kan gebruikt worden bij het aantrekken van nieuwe beleggers. Dit geldt echter niet voor de markt voor Chinese beleggingsfondsen. Hoewel de belangstelling voor beleggingsfondsen sterk toeneemt in China, is er nauwelijks literatuur over het meten, analyseren, evalueren en beheersen van prestaties van beleggingsfondsen toegespitst op de Chinese situatie.


XiaoQing Cao ontwikkelde een model om het beheer van beleggingsfondsen in China te ondersteunen. Zij onderzocht onder meer de prestaties van twintig Chinese beleggingsfondsen en vergeleek ze met westerse beleggingsfondsen. Bovendien hield Cao een enquête onder Chinese en Amerikaanse fondsbeheerders om te achterhalen welke kenmerken bepalend zijn voor het succes van beleggingsfondsen. Haar model is geschikt voor het beheer van het beleggingsproces en van de kritische succesfactoren.


Uit het onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van Chinese belegginsfondsen snel en dynamisch is, en dat zowel de interne als externe omgeving blootgesteld wordt aan grote veranderingen en uitdagingen. We spreken de hoop uit dat de eerste stap die in dit onderzoek is gezet de aanzet zal geven tot het gebruik van prestatiebeheersingssystemen die bijdragen aan het bereiken van de door beleggers gestelde doelen, aan het vergroten van het aanpassingsvermogen van fondsbeheerders, en uiteindelijk tot een winstgevende groei van Chinese beleggingsfondsen.


Promotor: prof.dr. Jan Bilderbeek

Assistent promotor: prof.dr. Albertus Bruggink

informatie: mw.drs. B. Koopmans, telefoon (053) 489 43 66
e-mail:
b.j.m.koopmans@bc.utwente.nl