Nog sneller kopiëren en printen?

21 juni 2002

promotie L.H.G.J. Segeren, faculteit Chemische Technologie: 'Microparticle Adhesion in Xerography – A Combined Atomic Force Microscopy and Inverse Gas Chromatography Approach'

Met een geavanceerde kopieermachine kun je binnen enkele seconden een kopie maken. Dat komt door de speciale eigenschappen en het snelle transport van de tonerdeeltjes, een composiet kunststof materiaal. Desondanks zijn de fabrikanten nog steeds op zoek naar materialen en methoden om het kopieerproces te optimaliseren.

Een kopieermachine gebruikt de tonerdeeltjes om een afbeelding van het origineel op een fotogeleidende plaat te maken en transporteert vervolgens de tonerdeeltjes met een rubberen transportband naar het papier waar ze, door de lokaal verhoogde temperatuur, op het vel worden ‘versmolten’. Dit proces vereist deeltjes die aan de ene kant plakkerig zijn, terwijl ze aan de andere kant enige ogenblikken later weer los moeten laten. Op hun reis door de machine moeten de deeltjes reversibel hechten aan de rubberen transportband, zodat ze later eraf kunnen om dan irreversibel aan het papier te hechten. Het is een grote uitdaging voor zowel de kopieermachinefabrikanten als de tonerontwikkelaars om dit te bewerkstelligen.

Léon Segeren bestudeerde tijdens zijn promotie de adhesie van de tonerdeeltjes met behulp van Atoomkracht Microscopie (AFM) en Inverse GasChromatografie (IGC). De IGC techniek levert de thermodynamische oppervlakte-energie karakteristieken van de deeltjes, terwijl AFM de kracht bepaalt tussen de deeltjes en de verschillende oppervlakken. Segeren ontdekte dat de temperatuurafhankelijkheid van de hechting een van de meest bepalende factoren is in het transport van de tonerdeeltjes. Bij een temperatuurverhoging veranderen de deeltjes van een harde, vaste toestand naar een viscoelastische massa, waardoor de plakkracht gigantisch toeneemt. Met deze combinatie van technieken is het nu mogelijk om exact te meten hoeveel energie er nodig is om de deeltjes van de rubber band te verwijderen. Snelheid en contacttijd zijn hierbij extra belangrijke variabelen. Deze kennis geeft de producenten van printers en kopieermachines de mogelijkheid om het toner transport te optimaliseren, rekening houdend met de relatieve vochtigheid, temperatuur en hardheid van de tonerdeeltjes en viscoelastische eigenschappen van de rubberen materialen.

Promotor: prof. dr. G.J. Vancso

assistent-promotor: dr. J.W.A. van den Berg

informatie: mw.drs. B. Koopmans, tel. (053) 489 4366

e-mail: b.j.m.koopmans@utwente.nl