Meerkeuzetoetsing achterhaald?

7 juni 2002


promotie ir. P. Holmes, faculteit Toegepaste Onderwijskunde:
‘Multiple Evaluation versus Multiple Choice as Testing Paradigm’


Multiple Evaluation toetsing blijkt veel beter te zijn dan het bekende Multiple Choice.
Bij Multiple Choice staat bij elke vraag een aantal mogelijke antwoorden, waarvan er één aangekruist moet worden: “is het juiste antwoord A, B of C?”. Dergelijke meerkeuzetoetsen zijn snel en objectief na te kijken, eventueel zelfs geautomatiseerd. Ze hebben echter het nadeel dat achteraf niet te zien is hoe iemand tot een juist of onjuist antwoord komt. ‘Zeker weten’, ‘twijfel’, of ‘blinde gok’? Voor een redelijk betrouwbare toets zijn dan ook veel vragen nodig.

Ook bij Multiple Evaluation staan bij elke vraag meerdere antwoorden. In dit geval moet men echter voor elk alternatief de persoonlijke kans opgeven dat het juist is: “Volgens mij zijn A en B zeker fout, dus 0% kans. Maar ik twijfel tussen C en D: allebei 50%, wat mij betreft”. De hoogste score is te bereiken door ‘eerlijk’ te antwoorden. Gokwerk is uit den boze, want dat leidt tot een lager eindcijfer.
Aangezien dit systeem meer informatie oplevert en gokwerk nagenoeg uitsluit, zijn er minder vragen nodig voor een betrouwbare toets. Eerder verkennend onderzoek bij een basisschool en een middelbare school gaf al veelbelovende resultaten.

Deze toetsmethode is nu verder uitgewerkt en in de praktijk beproefd bij HBO-studenten. Voor dezelfde betrouwbaarheid als bij een meerkeuzetoets blijken slechts ongeveer een kwart van de vragen nodig te zijn. Bovendien geven de studenten zelf aan dat zij dit systeem eerlijker en beter vinden dan traditionele meerkeuzetoetsing.

promotor

prof. dr. N. Verhelst

assistent-promotor

prof. dr. A. Dirkzwager

informatie

drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 4385

e-mail

b.meijering@bc.utwente.nl