Europese hoger-onderwijsbeleid integreert maar mondjesmaat

16 mei 2002


Oratie prof. dr. M. van der Wende, Bestuurskunde: ‘Hoger onderwijs globaliter: naar nieuwe kaders voor onderzoek en beleid’’


Nationale systemen voor hoger onderwijs gaan in Europa meer op elkaar lijken. Ze raken daardoor misschien ook meer met elkaar verbonden. En op de markt van hoger onderwijs worden gretig internationale studenten geworven. Toch is daarmee niet gezegd dat het door deze internationalisering tot een integratie van hoger-onderwijssystemen komt, en of de betrokkenen die ook wel willen. Want in de praktijk wordt dit beleid nog steeds volledig op nationaal niveau vastgesteld en uitgewerkt. Dit stelt prof. dr. Marijk van der Wende op donderdag 16 mei bij haar aantreden als hoogleraar Comparative Higher Education Policy Studies aan de faculteit Bestuurskunde van de Universiteit Twente.

In haar inauguratie behandelt Van der Wende de globalisering van het hoger onderwijs. Verwijzend naar de Bologna Verklaring, waarin 29 Europese landen een aantal jaren geleden hun hoger-onderwijssystemen op elkaar hebben afgestemd, laat de Twentse hogeronderwijsonderzoeker zien dat het hoger onderwijs zich steeds meer afspeelt in internationale kaders. Maar tegelijkertijd geldt volgens haar iets anders: ondanks de Verdragen van Maastricht en Amsterdam) is er in EU-verband (nog) geen enkele juridische of politieke bevoegdheid of verantwoordelijkheid afgestaan of overgeheveld naar een supra-nationaal niveau. “Het Europese beleidsniveau beperkt zich tot afspraken inzake samenwerking tussen en (recenter dus ook) de afstemming van nationale systemen. Deze afspraken zijn over het algemeen niet juridisch bindend. En het is de vraag of het EU-beleid op dit terrein voldoende sterk en verstrekkend is.”
De Europese Commissie mag dan weinig tot geen (interne) bevoegdheden inzake onderwijs hebben, zij is wel het orgaan dat namens de EU-landen met de WTO onderhandelt inzake handelsliberalisering. In het geval van onderwijs is dit een uiterst delicate aangelegenheid, betoogt Van der Wende, ook al omdat deze agenda door ministeries van onderwijs over het algemeen niet goed wordt beheerst. “De ervaring zit bij de ministeries van economische zaken, die in de sterke exporterende landen dan ook een belangrijke rol spelen op het terrein van hoger onderwijsexport.”
De Europese beleidsrespons op de globalisering van het hoger onderwijs is nog onvoldoende uitgekristalliseerd, aldus Van der Wende, die hiervan problemen verwacht in de komende onderhandelingen van de EU over de WTO/GATS. Die zullen de interne Europese samenwerking verder onder druk zetten. Of dit vervolgens ook betekent dat een eventueel integratieproces op nog grotere afstand komt te staan, of dat de noodzaak hiertoe alleen maar steeds duidelijker wordt, zal zich in de komende jaren aftekenen, aldus de Twentse hogeronderwijsonderzoeker


Noot voor de pers:
Prof. dr. M.C. van der Wende is verbonden aan het Centre for Higher Education Policy Studies van de Universiteit Twente.
De tekst van haar rede: Hoger onderwijs globaliter: naar nieuwe kaders voor onderzoek en beleid is aan te vragen (als boekje of in elektronische vorm) bij mw. F. Robers-Tenniglo, tel. 053-489 4852, e-mail: F.Robers@bc.utwente.nl
Contactpersoon Bureau Communicatie: drs. B. Meijering, tel. 053-489 4385, e-mail: b.meijering@utwente.nl