Kostenbeheersing in industrie kan efficiënter

3 mei 2002


promotie ir. E. ten Brinke, faculteit Construerende Technische Wetenschappen: ‘Costing support and cost control in manufacturing – A cost estimation tool applied in the sheet metal domain'


De plaatverwerkende industrie is een van de 'maakindustrieën', waarbij er op het gebied van de kleinseriefabricage een trend merkbaar is van afnemende seriegrootten en toenemende druk op levertijden en prijzen. Daarom is het voor de 'maakindustrie' (de industrie voor fabrieksgoederen) van levensbelang om snel en nauwkeurig kostprijzen te bepalen. De huidige 'kostprijscalculatiesystemen' voldoen niet aan deze hoge eisen, omdat ze niet alle ontwerp- en planningstaken in de ontwikkelingscyclus van een product ondersteunen. Promovendus Erik ten Brinke ontwikkelde een geïntegreerd calculatiesysteem dat dat wel kan. Het systeem is universeel inzetbaar in de hele 'maakindustrie'.

In de ontwikkelingscyclus van een product worden tijdens de ontwerp- en planningsfasen beslissingen genomen, die gevolgen hebben voor de kosten. Met het calculatiesysteem van Ten Brinke zijn die gevolgen tijdig zichtbaar te maken. Je kunt er kostenmodellen mee definiëren, kosten berekenen, rapporten maken, de nauwkeurigheid van kostenschattingen bepalen, en data analyseren en afstemmen.
Het systeem maakt gebruik van een ‘informatie management kern’ die de toegang tot relevante informatie voor de ontwerp- en planningstaken regelt. Met deze informatiestructuur ontwikkelde Ten Brinke vervolgens een structuur voor kostenmodellen en dus kosteninformatie. Op basis van deze kostenstructuur kunnen voor iedere taak in de ontwikkelingscyclus van een product de kosten gedifferentieerd weergegeven worden. Ten Brinkes systeem is gedeeltelijk in een prototype programma geïmplementeerd.

Dit promotieproject is uitgevoerd in het kader van het IOP onderzoeksprogramma gericht op de plaatwerkproductie.


promotor prof. dr. ir. H.J.J. Kals
informatie mw.drs. B. Koopmans, telefoon (053) 489 43 66
e-mail b.j.m.koopmans@bc.utwente.nl