Standtijd van omvormgereedschap verbeterd

12 april 2002


promotie Emile van der Heide, faculteit Construerende Technische Wetenschappen – Werktuigbouwkunde, ‘Lubricant failure in sheet metal forming processes'


De toepassing van tribologie in plaatomvormprocessen draagt, door middel van het verhogen van de standtijd van de gereedschappen en het creëren van een constant wrijvingsniveau, bij aan de algemene doelstelling van de industrie om op sterk concurrerende wijze kwalitatief hoogstaande producten te maken. Hiervoor zijn methoden nodig die wrijving en slijtage kunnen voorspellen. Van der Heide geeft een beschrijving van zo’n methode, specifiek voor gesmeerde plaatomvorm-processen en gericht op het voorspellen van en beheersen van ‘galling’ (initiatie). De centrale hypothese – dat de initiatie van materiaaloverdracht in gesmeerde plaatomvorm-processen daar plaatsvindt waar op ruwheidsniveau, door wrijvingswarmte, de kritische temperatuur van het smeermiddel overschreden wordt – is gevalideerd door een combinatie van modelleren, experimenteel werk en praktijkproeven. Een bestaand model voor het berekenen van flitstemperaturen in contactsituaties met ideaal gladde loopvlakken, is uitgebreid naar het contact tussen starre ruwheidstoppen en een plastisch deformerend oppervlak. Berekeningen laten zien dat de flitstemperatuur sterk afhangt van resp. de hardheid en thermische eigenschappen (geleidbaarheid en warmtevereffening), het plaatmateriaal, de operationele condities (glijsnelheid en belasting) en de warmtegeleiding van het gereedschapsmateriaal. De introductie van een constante faaltemperatuur en wigvorming als voorwaarden voor materiaaloverdracht, levert een methode waarmee initiatie van materiaaloverdracht voorspeld kan worden. Het model voor wrijvingswarmte op ruwheidsniveau wordt toepasbaar voor gereedschapsoppervlakken door per ruwheidstop van het loopvlak de benodigde invoerparameters voor het model te berekenen. Met behulp van de plaatomvorm-tribometer is deze methode gevalideerd. De resultaten komen overeen met de verwachtingen op basis van het model. Voor een aanzienlijk aantal combinaties van gereedschap, plaat en smeermiddel is een correcte voorspelling gedaan over het wel of niet ontstaan van materiaaloverdracht.
Aangetoond is dat de toepassing van gladde gereedschapsoppervlakken met een hoge thermische geleidbaarheid leidt tot verbeterde plaatomvormprocessen.


promotor: prof. ir. A.W.J. de Gee
assistent-promotor: dr. ir. D.J. Schipper
informatie: drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 43 85
e-mail: b.meijering@utwente.nl