Niet-lineaire systeemidentificatie: een toestandsaanpak

1 maart 2002

promotie ir. V. Verdult, faculteit Technische Natuurkunde:
‘Nonlinear system identification: a state-space approach'


Het doel van systeemidentificatie is het direct bepalen van een dynamisch model met behulp van in- en uitgangsdata. De identificatie van lineaire systemen heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen. Lineaire systemen hebben hun nut bewezen in talrijke technische toepassingen. Voor de identificatie en regeling van deze systemen zijn behoorlijk wat theoretische resultaten afgeleid. Echter, de meeste praktische systemen vertonen inherent niet-lineair dynamisch gedrag. Daarom heeft het gebruik van lineaire modellen zijn beperkingen.
In dit proefschrift worden nieuwe identificatietechnieken gepresenteerd voor drie specifieke typen niet-lineaire systemen: lineaire parameter-variërende (LPV) toestandssystemen, bilineaire toestandssystemen en lokaal lineaire toestandssystemen. De auteur beschrijft een algemeen kader voor subspace-identificatie van LPV en bilineaire systemen, evenals een procedure voor dimensiereductie die deze subspace-methoden praktisch haalbaar maakt. Tevens worden prediction-error identificatiemethoden besproken voor LPV, bilineaire en lokaal lineaire toestandssystemen. Deze methoden zijn gebaseerd op niet-lineaire optimalisatie. De methoden maken gebruik van een volledige systeemparameterisatie en passen tijdens iedere iteratie alleen de parameters aan die de te optimaliseren kostenfunctie veranderen.


promotor: prof. dr. ir. M. Verhaegen
informatie: drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 43 85
e-mail: b.meijering@utwente.nl