Laser Doppler perfusion monitors for clinical use

8 februari 2002


promotie A.L. Petoukhova, Faculteit Technische Natuurkunde ‘Path-length-resolved low coherence Doppler interferometry and standardization of traditional laser Doppler perfusion monitors for clinical use'


Laser Doppler perfusion monitoring (LDPM) is een elegante, goedkope en handige methode om de microcirculatie van bloed in weefsel plaatselijk te onderzoeken. Dit proefschrift behandelt ten eerste de standaardisatie en het verdere onderzoek op het gebied van de standaard LDPM-techniek. Ondanks kleine verschillen, ontdekt in het gedrag van de LDPM-monitors in duidelijk verschillende omstandigheden bij proefdieren en vrijwilligers, is in de meeste gevallen een unieke lineaire verhouding waargenomen tussen in vivo metingen van Perimed PF5000- en MoorLab-apparaten (de twee meest gebruikte LDPM-apparaten op de Europese markt). Hieruit blijkt dat in de meeste gevallen instrumentonafhankelijke fluxmetingen kunnen worden verwezenlijkt. De waargenomen één-op-één-verhouding tussen de apparaten biedt veelbelovende perspectieven voor de haalbaarheid van een apparaatonafhankelijke perfusie-eenheid die kan helpen de laser Doppler methode te standaardiseren.
In de tweede plaats wordt ingegaan op de ontwikkeling van een nieuwe fundamentele aanpak van perfusion monitoring, die het mogelijk maakt de outputparameters vast te leggen als een functie van de weglengte van de fotonen, verstrooid in een troebel medium. Na een beschrijving van de principes van de methode, en een onderzoek van sommige fysische uitvoeringen, is het effect van absorptie van het licht in de oplossing aan de weglengteverdeling vastgesteld. Een extra met absorptie veroorzaakte en weglengtegevoelige exponentiële achteruitgang van de intensiteit van het verstrooide licht is gemeten, alles conform de wet van Lambert-Beer. Dankzij het vermogen om weglengte en weglengtegevoelige spectra te meten, heeft laagcoherente interferometrie potentiële toepassingen in het monitoren van processen in biologische weefsels en andere troebele media, waarin veranderingen in weglengteverdeling plaatsvinden, zoals apoptosis en thermische beschadigingen. Hierdoor kan de stroom worden bepaald van bewegende deeltjes in statische matrices, zoals bloedperfusie in weefsel.


Promotor: prof. dr. J. Greve
assistent-promotor: dr. W. Steenbergen
informatie: drs. B. Meijering, (053) 489 4385
e-mail: b.meijering@utwente.nl