Positionering zenuwcellen voor neuro-elektronisch interface

21 februari 2002


promotie T. Heida, faculteit Elektrotechniek ‘Dielectrophoresis of neuronal cells: trapping forces and viability'


Met behulp van zogenaamde dielectroforetische krachten kunnen zenuwcellen kunnen gepositioneerd. Dielectroforetische krachten ontstaan wanneer polariseerbare cellen zich in een niet-uniform elektrisch veld bevinden. Door voor dit elektrische veld de juiste amplitude en frequentie te gebruiken ondervinden de zenuwcellen tijdens het vangproces geen schade.
In plaats van naaldelektroden in een zenuw te prikken wordt het contact tussen zenuwen en elektroden gerealiseerd door groepjes zenuwcellen te positioneren op een groot aantal elektroden, een micro-elektrode-array. Deze groepjes zenuwcellen vormen een ideale omgeving voor zenuwen uit het lichaam om mee te vergroeien. Tegelijkertijd zorgt het contact tussen de zenuwcellen en de elektrode voor de mogelijkheid om de zenuw te stimuleren. Een zeer selectief neuro-elektronisch interface is hiermee verkregen. Dit maakt het herstel mogelijk van functies, zoals zien, horen en bewegen, die door letsel aan het zenuwstelsel of door een zenuwziekte (deels) verloren zijn gegaan.
Het vangen van zenuwcellen is experimenteel onderzocht. Verschillende veldsterktes en frequenties zijn gebruikt om de meest geschikte instellingen te vinden om een afzonderlijk groepje cellen te kunnen vangen. Tevens is gekeken naar de overlevingskansen en de groei van de cellen wanneer deze, na te zijn gevangen, gedurende ongeveer een week in kweek worden gebracht.
Het onderzoek vormt een klein onderdeel van het onderzoek dat wordt verricht in de Neurotechnologie-groep aan de Universiteit Twente. Samen met andere deelonderzoeken wordt getracht te komen tot een implanteerbaar neuro-elektronisch interface dat klinisch toepasbaar is.

promotor

prof. dr. E. Marani

assistent-promotor

dr. W.L.C. Rutten

informatie

ir. T. Heida, telefoon (053) 489 27 59

e-mail

t.heida@el.utwente.nl