Laser Cutting of Hybrid Laminates

22 februari 2002


promotie Roelof de Graaf, Faculteit Construerende Technische Wetenschappen: ‘Laser Cutting of Hybrid Laminates'


Hybride laminaten, zoals Hylite, Arall en Glare, bestaan uit opeenvolgende metallische en niet-metallische laagjes. Het zijn dan ook uiterst lichte en sterke materialen. Helaas zijn deze materialen zeer moeilijk om te bewerken. Dit proefschrift is er daarom op gericht om te onderzoeken of lasertechnologie een goed alternatief biedt voor scheidende bewerkingen van dit soort materialen.
Uit experimenten bleek dat het zeer goed mogelijk is om hybride laminaten te snijden met behulp van lasertechnologie, maar dat de kwaliteit hiervan minder goed is dan voor homogene metaalplaten. Er is altijd enige braam aanwezig aan de onderzijde van de plaat, en het oppervlak van de snede is ruwer. Het meest opvallende is echter dat de niet-metallische lagen van hybride laminaten thermisch worden aangetast.
Zes aantastingsmechanismen zijn theoretisch onderzocht, ondersteund door een aantal experimenten, met de bedoeling om een verklaring te vinden voor de experimenteel gevonden thermische aantasting. Uiteindelijk werd geconcludeerd dat reflectie van laserenergie door uitgedreven metaaldeeltjes verantwoordelijk is voor de thermische aantasting van de niet-metallische lagen. Tevens werd vastgesteld dat de thermische schade geminimaliseerd kan worden door de snijdsnelheid te maximaliseren. Deze thermische aantasting kan helaas niet volledig voorkomen worden.
Lasertechnologie vormt een goede optie voor het snijden van hybride laminaten. Er is een goede stap vooruit gezet in het begrijpen van de optredende verschijnselen en het optimaliseren van het proces.


promotor: prof. dr. ir. J. Meijer
co-promotor: prof. dr. ir. J.B. Jonker
informatie: drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 43 85
e-mail: b.meijering@utwente.nl