Procesmodellen duidelijker door vage logica

25 januari 2002


promotie ir. P. F. van Lith, faculteit Chemische Technologie: ‘Hybrid fuzzy-first principles modeling'


Procesmodellen vormen in de chemische technologie het uitgangspunt voor veel toepassingen, variërend van procesregeling en optimalisatie tot procesontwerp. Veel van deze modellen zijn gebaseerd op fysische grondbeginselen die resulteren in een raamwerk van energie- en massabalansen. Voor veel processen is het echter moeilijk of onmogelijk volgens deze aanpak snel tot een goed resultaat te komen. Een strategie waarbij ingewikkeld dynamisch gedrag transparant beschreven kan worden, kan hiervoor uitkomst bieden. Door gebruik te maken van fuzzy logic modellen en deze te integreren in een raamwerk van fysische vergelijkingen kan een goede procesbeschrijving worden verkregen. Zo ontstaan hybride fuzzy/fysische modellen.

Vage logica (fuzzy logic) kan gebruikt worden om op een inzichtelijke manier beschrijvingen af te leiden uit waargenomen gedrag. Hoewel niet gebaseerd op fysische grondbeginselen en dus een black box techniek, is vage logica transparanter dan andere black box-technieken. Dit komt omdat fuzzy logic gebaseerd is op natuurlijk taalgebruik. Dat maakt fuzzy logic tevens uitermate geschikt om menselijke ervaring te beschrijven. Het gebruik van fuzzy logic resulteert in modellen die bestaan uit een set vuistregels, die interpretatie van het waargenomen gedrag mogelijk maakt.

In dit project is een gestructureerde modelleringsaanpak opgesteld en is onderzoek gedaan naar de eigenschappen van hybride modellen. Daarbij is gebruik gemaakt van drie cases: een (gesimuleerde) bioreactor, een (gesimuleerde) houtverpulper en een batch-destillatiekolom. De resultaten bieden onderzoekers en technici die geïnteresseerd zijn in transparant modelleren de gelegenheid meer te leren over het gebruik van vage logica in een industriële omgeving.


Promotor: prof. dr. ir. B. Roffel
assistent-promotor: dr. ir. B. H. L. Betlem
informatie: drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 43 85
e-mail: b.meijering@utwente.nl