Niet morrelen aan de regels van het spel

17 januari 2002


Oratie prof. dr. C.A.W. Glas, faculteit Toegepaste Onderwijskunde (Methoden en Technieken van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek), ‘Gereedschap, en Gereedschap voor kritiek'


Is er een tegenstelling tussen kwalitatief en kwantitatief Sociaal-Wetenschappelijk onderzoek? Volgens Glas is de tegenstelling kunstmatig en zijn er veel misverstanden tussen de ‘harde’ kwantitatieve sociaal wetenschappers en hun ‘softe’ kwalitatieve tegenvoeters. Niet alles is numeriek te beschrijven, sommige verschijnselen zijn intrinsiek kwalitatief. Maar er zijn voor kwalitatief onderzoek methoden ontwikkeld die stevig geworteld zijn in het (door Popper ontwikkelde) kritisch rationalisme, dat van elke wetenschappelijke theorie zo’n formulering verlangt dat die weerlegbaar is. Glas ziet niets in ‘alternatieve wetenschapsparadigma’s (‘critical theory’, constructivisme en postmodernisme), die kennis voorstellen als een sociale constructie. Want dan is iedere kritiek in laatste instantie van de hand te wijzen met een beroep op het relatieve karakter van feiten en kennis. Daarom is het onverstandig te morrelen aan de regels van het spel.
Methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek en wetenschapsfilosofie noemt de UT-hoogleraar essentieel voor de academische scholing van sociale wetenschappers. Vaardigheden en training in reflectie kunnen bij uitstek geleerd worden in methoden- en techniekenvakken. De UT besteedt dan ook aandacht aan een breed scala van onderzoekstechnieken en onderzoeksvaardigheden zowel in het onderwijs dat de faculteit Toegepaste Onderwijskunde (TO) verzorgt voor de opleidingen Onderwijskunde, Communicatiekunde en Psychologie, als ook voor de major en minor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek die TO samen met de faculteit Bestuurskunde verzorgt.
Het onderzoek van Glas richt zich vooral op statistische methoden. De belangrijkste toepassingen zijn het Cito-project Normhandhaving van Examens en schooleffectiviteitsonderzoek. De daar ontwikkelde methoden zijn echter ook op andere vakgebieden te gebruiken. Op dit ogenblik richt Glas zich op grootschalig survey-onderzoek, bijvoorbeeld in de medische sector en bij politicologisch en communicatie onderzoek. Tenslotte wil hij gaan onderzoeken in hoeverre zijn modellen een rol kunnen spelen bij statistische analyses van kwalitatieve data.
Hij verwacht dat de tegenstelling tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek op den duur zal verdwijnen.


Informatie drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 43 85
e-mail: b.meijering@bc.utwente.nl