Van den Kroonenberg-penning

De penning wordt uitgereikt aan personen die een aanwijsbare binding hebben met de Universiteit Twente en de regio Twente en die gedurende een langere periode in hun werk door innovatie en ondernemerschap blijk hebben gegeven van verbondenheid met het gedachtegoed van prof. Van den Kroonenberg.

Ontvangers Van den Kroonenbergpenning:

11 juni 2002

De heer Gijs van Driem tijdens het 4e lustrum van het BTC-Twente uit handen van prof.dr. H.M. de Jong, lid College van Bestuur.

De heer Van Driem, oprichter en directeur van het BTC-Twente, kreeg de penning vanwege zijn jarenlange inzet voor startende ondernemers.

12 januari 2004

De heer A. Hulshof bij zijn vertrek als voorzitter van de Kamer van Koophandel uit handen van prof.dr. F.A. van Vught, Rector Magnificus.

De heer Hulshof ontving de penning vanwege zijn uitzonderlijke bijdrage aan de ontwikkeling van vele relaties tussen de Universiteit Twente en het bedrijfsleven in de regio.

Reglement