Erepenning

De Universiteit Twente kent naast de Julianapenning, ook de Erepenning, die in 1992 werd ingesteld. Het grote verschil met de Julianapenning is dat deze onderscheiding vooral bestemd is voor personen buiten de Universiteit Twente met zeer bijzondere verdiensten voor deze universiteit. `In zeer bijzondere gevallen' kan de erepenning ook aan medewerkers uitgereikt worden.

Ontvangers Erepenning:

erepenning uitgereikt op 29 april 1992 aan mr. C. van Lookeren Campagne,

voorzitter van het College van Bestuur van 1980 - 1992 in verband met afscheid

erepenning uitgereikt op 6 september 1993 aan prof.ir. R. van Hasselt, hoogleraar Werktuigbouwkunde tijdens de Opening van het Academisch jaar (†)

erepenning uitgereikt op 17 mei 1994 aan de heer H. Wierenga, oud-burgemeester van Enschede ter ere van afscheid

erepenning uitgereikt op 28 november 1997 aan de heer dr. J.A. Wolhoff, voorzitter Universiteitsfonds in verband met afscheid

erepenning uitgereikt op 27 november 1998 aan prof.dr.ir.P.J. Zandbergen, hoogleraar Toegepaste Wiskunde en oud-Rector Magnificus in verband met afscheid

erepenning uitgereikt op 31 mei 2002 aan mr. J.A.M. Hendrikx, Commissaris der Koningin Provincie Overijssel in verband met afscheid

erepenning uitgereikt op 6 september 2004 aan ir. F.W.L.R.J.M. Sevenstern, van 1 mei 1997 tot 1 mei 2004 lid van de Raad van Toezicht in verban met afscheid

erepenning uitgereikt op 13 september 2007 aan prof.dr.ir. D.N. Reinhoudt in verband met afscheid

erepenning uitgereikt op 21 november 2008 aan prof.dr. J. Feijen in verband met afscheid

erepenning uitgereikt op 24 september 2010 aan prof.dr. J.J.A. Thomassen in verband met afscheid

erepenning uitgereikt op 26 november 2010 aan mr. G.J. Jansen, Commissaris der Koningin Provincie Overijssel in verband met zijn afscheid

erepenning uitgereikt op 26 november 2010 aan de heer F.H. Schreve, voorzitter Universiteitsfonds in verband met zijn afscheid

erepenning uitgereikt op 7 juni 2011 aan prof.dr. H. Procee in verband met afscheid

Reglement erepenning