Aanmelden afscheid

*** English version below

Geachte heer/mevrouw,

U heeft zich aangemeld voor de afscheidsbijeenkomst van prof.dr. B. Dorbeck-Jung op

18 september 2015.

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats om 15:00 uur in de Prof.ir. M.P. Breedveld-zaal (Waaier 2) in gebouw De Waaier (ingang Hal B).

Vanaf 14:30 uur is de ontvangst met koffie en thee in de Foyer van gebouw De Waaier.

Graag tot ziens.

Met vriendelijke groet,

Bureau Plechtigheden & Ontvangsten
E: oraties@utwente.nl
T: 053-489 4471

***

Dear Sir/Madam

Your registration for the Farewell meeting of prof.dr. B. Dorbeck-Jung on 18 September 2015 is confirmed.

The Farewell meeting will take place at 15.00 in the Waaier building in the Prof.ir. M.P. Breedveld zaal.

From 14.30 coffee and tea will be served in the Foyer of the Waaier building.

We look forward to welcoming you.

Yours sincerely

Office Academic Ceremonies
E:
oraties@utwente.nl
T: 053-489 4471