Het Twents Onderwijsmodel

Studiekeuze

Op de Universiteit Twente komen technische, gedrags- en maatschappijwetenschappen samen. Speerpunten van onze universiteit zijn de technologieën van de toekomst: ICT, biomedische- en nanotechnologie. Daarbij zijn gedrags- en maatschappijwetenschappen onmisbaar. Met deze combinatie beantwoorden we relevante vraagstukken op het snijvlak van techniek en maatschappij, zoals duurzaamheid, energie, gezondheid en veiligheid.

De Universiteit Twente biedt 20 bacheloropleidingen en 31 masteropleidingen op het gebied van Biomedical Technology and Health, Engineering,  European Public Administration, ICT, International Business Administration,  Gedragswetenschappen en Science & Technology. Het University College Twente van de UT biedt met de bachelor Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) een unieke opleiding voor topstudenten die sociale en technische wetenschappen met elkaar kunnen integreren.
Naast bachelor- en masteropleidingen kent de Universiteit Twente verschillende typen derde fase onderwijs: PhD, PDEng en Professional Learning & Development.

Ontdek waar jouw kracht ligt
Ben jij een onderzoeker, ontwerper of organisator? Tijdens je studie aan de Universiteit Twente ontdek je waar jouw kracht ligt. Je werkt veel in projecten, waardoor je verschillende professionele rollen en thema’s binnen je vakgebied leert kennen. Je doet niet alleen veel kennis op, maar ontwikkelt ook praktische oplossingen voor complexe problemen. Het verwerven én toepassen van kennis gaan bij ons dus hand in hand. Een uitdagende, vernieuwende manier van studeren! Voor excellente studenten die nog meer uitdaging zoeken, bieden we naast de bacheloropleidingen en masteropleidingen ook nog excellentieprogramma’s aan.

Ondernemend
Ondernemerschap is als een rode draad door ons onderwijs verweven. Zo vind je op onze campus ruim 100 (student)bedrijven, heeft de Universiteit Twente al meer dan 700 succesvolle spin-off bedrijven voortgebracht én werken we samen met bedrijven om antwoord te geven op hun eigen vraagstukken. Onze activiteiten op dit vlak zijn verenigd in Kennispark Twente.

Campus