Impressie van de enige campus-universiteit van Nederland

Samenwerken

Samenwerken is het parool binnen de Universiteit Twente. Dat geldt niet alleen op de campus, maar ook daarbuiten. De Universiteit Twente werkt nauw samen met andere universiteiten, bedrijven en (semi)overheden in de regio, landelijk en vanzelfsprekend ook internationaal. De Universiteit Twente onderhoudt intensief contact met haar alumni, initieert - en is actief aangesloten bij - netwerken die innovatie en maatschappelijke vooruitgang tot doel hebben. De twee grote universitaire samenwerkingsverbanden zijn:

3TU

De TU Delft, de Technische Universiteit Eindhoven en de UT werken intensief samen in de 3TU.Federatie. Lees verder

ECIU

De UT is partner in het Europese netwerk van innovatieve universiteiten (ECIU).

KENNIS VERDER BRENGEN

Kennisvalorisatie is naast onderwijs en onderzoek de derde kerntaak van universiteiten. Dit betekent bijvoorbeeld dat ontwikkelde kennis op de Universiteit Twente een effectieve vertaling krijgt in economische bedrijvigheid. Onze studentondernemingen zijn de spin-off bedrijven van morgen. Als ondernemende universiteit vinden we het dan ook erg belangrijk dat op elk niveau het ondernemerschap wordt uitgedragen en ondersteund. Onze activiteiten op het gebied van ondernemerschap zijn hoofdzakelijk bij Kennispark Twente ondergebracht. We brengen onze kennis ook op andere manieren over. Zo organiseren we een groot scala aan activiteiten voor het voortgezet onderwijs en participeren onze hoogleraren regelmatig in actuele maatschappelijke discussies. Het nieuwe Design Lab van de UT is een internationale werk- en ontmoetingsruimte waar onderzoekers, studenten, ondernemers, business developers, overheden en kunstenaars werken aan creatieve out-of-the-box toepassingen voor nieuwe technologieën.

Campus