Richtlijnen voor het schrijven van je these

Inhoud afstudeerthese

De richtlijnen voor de vormgeving en de inhoud van de these sluiten aan bij de APA (American Psychological Association) richtlijnen (Publication Manual of the APA, meest recente versie). Een korte samenvatting van deze richtlijnen is te vinden op het afstudeerweb/Formulieren en Links.

Kort samengevat komen de richtlijnen hierop neer. De afstudeerthese komt qua vormgeving en qua inhoud overeen met een onderzoeksartikel in een tijdschrift. De opbouw is dan ook als volgt:

Inleiding (met de probleemstelling en hypotheses)

Methode

Resultaten

Discussie

Hiernaast ben je vrij om eventuele subkopjes toe te voegen. Ieder verslag moet echter beginnen met een samenvatting van maximaal één A4, zowel één in het Engels als één in het Nederlands. De omvang van het verslag bepaal je in overleg met je begeleiders en is ongeveer vergelijkbaar met het aantal pagina’s van een onderzoeksartikel, tussen 15 en 25 pagina’s, exclusief bijlagen. Dit geldt voor zowel de bachelor- en masterthese.

De APA-stijl zal volledig gevolgd worden, met echter enkele uitzonderingen en met de volgende formaatinstellingen. Deze instellingen dienen als advies:

-

tabellen en figuren worden in de tekst opgenomen.

-

regelafstand: anderhalf.

-

lettertype: Times New Roman; grootte 12.

-

marges: boven, onder, links en rechts 2,5 cm; kop- en voettekst 1 cm van de rand.

-

standaard tabs om de 1,25 cm.

-

het gehele document volledig uitvullen (rechter kantlijn is één lijn).

-

raadpleeg ook telkens de APA-manual

Met je begeleider maak je afspraken wanneer je begint met schrijven. Vaak is het handig om al snel te beginnen met het schrijven van de Inleiding en de Methode. Meestal moet je je verslag meerdere keren inleveren en aanpassen voordat het aan de eisen van de these voldoet. Spreek met je begeleider af wanneer je welk onderdeel van je verslag inlevert, zodat je voldoende tijd hebt om eventuele aanpassingen te verrichten. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de definitieve versie van je verslag, want vlak voordat je de definitieve versie inlevert moet je misschien nog tijd hebben om de suggesties uit de laatste bijeenkomst te kunnen verwerken.

Als je op zoek bent naar informatie en tips over het schrijven van je these, dan kun je de volgende sites raadplegen:

Samenvatting APA regels

Scriptie volgens APA Dit is een Engelstalige site over het schrijven van onderzoeksverslagen volgens de regels van de American Psychological Association (APA).

Writing Guide Dit is de Engelstalige scriptiewijzer: handig wanneer je je scriptie in het Engels schrijft.