Faculteit MB

De faculteit Management en Bestuur bestrijkt de vakgebieden Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Business & IT, European Studies, Gezondheidswetenschappen en Technische Bedrijfskunde. Op al deze gebieden bieden wij initiële Bachelor- en Masteropleidingen, post-academisch onderwijs en multi-disciplinair onderzoek naar belangrijke maatschappelijke thema's. Het onderzoek van de faculteit is voor een groot deel ondergebracht in de universitaire onderzoeksinstituten IGS (Institute for Innovation and Governance Studies) en CTIT (Centre for Telematics and Information Technology). Wij nodigen u graag uit om het unieke aanbod van onderwijs en onderzoek te verkennen op onze website!

Met ingang van mei 2014 is deze faculteit samengegaan met de faculteit Gedragswetenschappen in de Faculty of Behavioural, Management and Social sciences

Opleiding immigrant belangrijker dan huidskleur in VS en Nederland

Hoe welkom zijn verschillende soorten immigranten in de VS en Nederland? In een onlangs gepubliceerde studie laat Sedef Turper van de Universiteit Twente (UT) zien dat we daarbij vooral op het opleidingsniveau van de immigrant letten, en... Lees verder

Aanvraag ZonMw dier-op-mens besmettingen gehonoreerd

Dier-op-mens besmettingen (zoönosen) nemen snel toe. Samen met de afnemende werkzaamheid van antibiotica vormt dat een ernstige bedreiging voor de mondiale gezondheid.  De publieke communicatie en informatie-voorziening over dit... Lees verder

Stemhulp geeft vaak verkeerde advies

In de aanloop naar verkiezingen trekken websites van stemhulpen miljoenen bezoekers, maar zij geven kiezers vaak een verkeerd advies. Dat blijkt uit onderzoek naar de rekenmethoden van stemhulpen, dat binnenkort wordt gepubliceerd in het... Lees verder

Aanleveren facultair nieuws

Medewerkers van de Universiteit kunnen nieuws voor de facultaire nieuwsbrief, website of evenementenkalender vanaf heden via een digitaal formulier indienen. Bekijk het formulier op onze intranet pagina. Lees verder