Faculteit EWI

Welkom bij de faculteit EWI!  Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving en leveren een grote bijdrage aan welvaart, welzijn en veiligheid. Tegenwoordig is er geen apparaat meer waar niet - op de een of andere manier - een van deze vakgebieden aan te pas komt.
De faculteit werkt intensief samen met industriële partners en onderzoekers in Nederland en het buitenland en doet hoogstaand onderzoek voor externe opdrachtgevers en financiers. Het onderzoek is ondergebracht in de multidisciplinaire onderzoeksinstituten MESA +, CTIT en MIRA. 
Wij nodigen u graag uit om het unieke aanbod van onderwijs en onderzoek te verkennen op onze website!

Dream it, make it, share it! Lezingencyclus i.s.m. Rijksmuseum Twenthe

Studenten en bedrijfsleven ontmoeten elkaar tijdens vijf vrijdagmiddagen. Geïnspireerd worden door boeiende sprekers met indrukwekkende internationale trackrecords op het gebied van kunst, techniek en innovatie. Meld je aan voor deze... Lees verder

Kunnen chips en transistors nog kleiner en sneller worden?

Smartphones, tablets, computers. Hoe klein mag het zijn? Tegenwoordig volgen de ontwikkelingen zich in een razend tempo op. Hoogleraar Jurriaan Schmitz van de vakgroep Semiconductor Components, verbonden aan het MESA+ instituut voor... Lees verder

Rol forensisch onderzoeker verandert snel

Biometrische technieken komen de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Biometrie is een belangrijk vakgebied binnen de forensische wetenschap. Onderscheidende menselijke kenmerken als vingerafdrukken, gezichtskenmerken, spraak en... Lees verder

Aanleveren facultair nieuws

Medewerkers van de Universiteit kunnen nieuws voor de facultaire nieuwsbrief, website of evenementenkalender vanaf heden via een digitaal formulier indienen. Bekijk het formulier op onze intranet pagina. Lees verder