Faculteit BMS

De Faculty of Behavioural, Manage-ment and Social sciences (BMS) heeft als doel een sleutelrol te spelen in het begrijpen, gezamenlijk ontwikkelen en analyseren van innovaties in de samenleving. Technologische ontwikkelingen zijn de motor van innovatie. Aan de hand van social engineering integreren wij deze technologische ontwikke-lingen in de samenleving - zowel op publiek als particulier niveau, waarbij we het gedrag en de behoeften van mensen scherp in het oog houden. Om dit te kunnen doen, heeft BMS hoogwaardige kennis in huis van de vakgebieden psychologie, bedrijfskunde, bestuurskunde, communicatie-wetenschappen, filosofie, onderwijskunde en gezondheids-wetenschappen. Al deze kennis staat in het teken van het aangaan en oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Het onderzoek aan deze faculteit is nauw verbonden met de UT-instituten IGS (innovatie en bestuur), CTIT (ICT), MIRA (gezondheid) en MESA+ (nanotechnologie).

Onderwijs

Informatie over onze opleidingen, voorzieningen en contactpersonen. Lees verder.

Onderzoek

Onze vakgroepen, verbonden onderzoeksinstituten, kenniscentra, labs. Lees verder

Organisatie

Een overzicht van alle afdelingen, studieverenigingen, commissies. Lees verder.

Aanleveren facultair nieuws

Medewerkers van de universiteit kunnen nieuws voor de facultaire nieuwsbrief via een digitaal formulier indienen. Bekijk het formulier op onze intranetpagina. Lees verder