BETA 25% Lees hier alles over onze nieuwe websites.
••• MENU
Technische Natuurkunde
BSc
/ Studiekeuze
Opleiding gevonden?

De bacheloropleiding Technische Natuurkunde

De bacheloropleiding Technische Natuurkunde leidt je op tot vindingrijk, analytisch denker. Als je deze studie aan de Universiteit Twente volgt, profiteer je van vele unieke voordelen. Een opleiding met goede toekomstperspectieven.

Studiekeuze al gemaakt?

Schrijf je dan nu in voor de opleiding Technisch Natuurkunde!

Toepassingsgerichte bachelor

Waar het werk van een algemeen natuurkundige eindigt, begint het werk van een technisch natuurkundige pas. Als technisch natuurkundige wil je niet alleen een fysisch verschijnsel beschrijven, maar ook de wetmatigheden ontdekken, het verschijnsel begrijpen en er iets mee doen. Een van de centrale vragen die je je stelt is dus hoe je het verschijnsel kunt toepassen.

Het belang van wiskunde

Wiskunde is de taal van de natuurkunde. Daarom zul je vanaf het begin van je opleiding te maken krijgen met wiskunde. Onderwerpen hierin variëren van het rekenen met matrices tot het uitrekenen van drievoudige integralen en van het oplossen van differentiaalvergelijkingen tot het rekenen met imaginaire getallen. Je zult merken dat de wiskundige formules en verbanden die je leert bruikbaar zijn om natuurkundige verschijnselen te beschrijven en voorspellingen te doen. De wiskundige kennis is dan ook meteen toepasbaar tijdens de natuurkundevakken. De thema's hierin variëren van kwantummechanica tot optica en van thermodynamica tot vloeistoffysica .

Vaardigheden als technisch natuurkundige

Tenslotte moet je als technisch natuurkundige kunnen omgaan met allerlei meetapparatuur. Ook is het belangrijk dat je wetenschappelijk onderzoek systematisch weet aan te pakken. Dat betekent bijvoorbeeld een logboek bijhouden en wetenschappelijke verslagen schrijven. Al die vaardigheden leer je tijdens practica waarmee je ongeveer twee middagen per week bezig bent. Hier zul je al snel zien wat je écht kunt doen met de kennis uit de colleges.

Opleiding Technische Natuurkunde, iets voor jou?

Vind je dit alles interessant en ben je nieuwsgierig van aard? Dan is Technische Natuurkunde jouw opleiding! Voor je het weet ben je straks bezig met uitvindingen, ontdekkingen en nieuwe toepassingen; een verrassende ontdekkingstocht die al begint in het eerste jaar van de bacheloropleiding. Bekijk het studieprogramma, de toelatingseisen of neem contact met ons op voor meer informatie.

/ BSc
Technische Natuurkunde
Campus Universiteit Twente
01 september 2014
/ Impressie
Liesbeth over de opleiding
/ keuzegids.org
AWARD
Topopleiding
2014
Deze opleiding behoort tot de beste van Nederland
Meer informatie
William Elferink
William Elferink

Natuurkunde is heel elementair: het vormt de basis van bijna alles om ons heen. Ik vind het geweldig om de wetmatigheden erachter te ontdekken en natuurkundige oplossingen te bedenken voor concrete problemen.