Symposium over implementatie nieuwe wetgeving

(o.a. WMO, Wwnv, transitie jeugdzorg)

maandag 19 - dinsdag 20 november 2012


Om gemeenten te helpen bij cruciale en ingrijpende veranderingen in het lokale sociale domein, organiseerde de Universiteit Twente afgelopen voorjaar een tweedaags symposium met de titel “Opdrachtgeverschap in het Lokale Sociale Domein. Omdat het symposium was voltekend en wij van de deelnemers zeer enthousiaste reacties ontvingen, wordt het symposium herhaald op 19 en 20 november 2012.

 

Het symposium biedt u o.a. inzicht in mogelijkheden tot:

·

Inrichten en uitvoeren van de regierol: een taak van de gemeente?

·

optimaliseren van lokaal sociaal beleid.

·

inrichten van maatschappelijke ondersteuning van burgers.

·

aanpassen van de ambtelijke organisatie?

Een brochure met uitgebreide informatie treft u als bijlage aan. Mocht u of iemand uit uw omgeving geïnteresseerd zijn in het symposium dan kunt u zich aanmelden via de website. Voor eventuele vragen kunt u rechtstreeks contact met mij opnemen via l.a.d.fisscher@utwente.nl of via mijn mobiele telefoon 06 – 5437 4433.