2 mei 2012

Eredoctoraat voor Arjen Hoekstra

Prof.dr.ir. Arjen Hoekstra van het onderzoeksinstituut IGS van de Universiteit Twente kreeg op 4 mei 2012 een eredoctoraat aan de Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi in Roemenië uitgereikt. Hij ontving het eredoctoraat vanwege zijn bijzondere bijdragen aan de ontwikkeling van het vakgebied integraal waterbeheer en duurzame ontwikkeling. Het College van Bestuur van de UT feliciteert Hoekstra met het eredoctoraat.

Het eredoctoraat werd uitgereikt op vrijdagochtend 4 mei 2012. Prof.dr. Carmen Teodosiu, Vice-Rector for Research, trad op als promotor. De Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi is op het gebied van de Environmental Engineering de meest vooraanstaande universiteit van Roemenië. “Integraal waterbeheer is voor opkomende economieën in landen als Brazilië, India en Roemenië een nieuw beleidsterrein. Omdat deze landen nog aan het begin staan van allerlei keuzes op dit gebied gaan zij op zoek naar de beste voorbeelden ter wereld. Nederland is voorloper op het gebied van watermanagement”, zegt Arjen Hoekstra. Op het onderzoeksterrein zocht de universiteit in Roemenië contact met Arjen Hoekstra. Twee Roemeense PhD-studenten verbleven vervolgens aan de Universiteit Twente en Prof. dr. Carmen Teodosiu toonde grote interesse in zijn werk.

CV
Arjen Hoekstra is professor in Water Management aan de Universiteit Twente en is gespecialiseerd in water resources management, stroomgebiedbeheer, beleidsanalyse, systeemanalyse en de wetenschap van duurzame ontwikkeling. Hoekstra volgde zijn opleiding aan de Universiteit van Delft, waar hij een MSc in civiele techniek cum laude behaalde en een PhD graad in beleidsanalyse. Hij heeft ervaring in diverse academische omgevingen in Nederland en daarbuiten. Hij bezocht meer dan vijftig landen ter wereld en heeft daardoor een breed internationaal netwerk. Hoekstra leidde en nam deel aan een breed scala aan interdisciplinaire onderzoeksprojecten en begaf zich op die manier op verschillende terreinen: van de milieu- en aardwetenschappen, engineering en economie tot de antropologie en beleidswetenschappen.

Verder ontwierp Hoekstra de water footprint en ontwikkelde hij het interdisciplinaire vakgebied van de Water Footprint Assessment, dat zich bezig houdt met de relaties tussen waterbeheer, consumptie, productieketens en handel. Zie ook www.waterfootprint.org. Hoekstra is medeoprichter van het Water Footprint Network.

Hoekstra geeft onderwijs op diverse terreinen waaronder: water resources management, beheer van stroom -en kustgebieden, hydrologie en waterkwaliteit, duurzame ontwikkeling, waardering van natuurlijke hulpbronnen, milieusysteemanalyse en beleidsanalyse. Hij ontwikkelde daartoe verschillende educatieve hulpmiddelen, zoals het River Basin spel, het spel Globalisering van Water en e-learning modules op het vlak van de water footprint. Zijn wetenschappelijke publicaties omvatten een breed scala aan onderwerpen, zoals waterschaarste, overstromingsrisicobeheer en duurzame ontwikkeling en bestaan uit een groot aantal peer-reviewed artikelen en hoofdstukken van boeken. Hoekstra schreef o.a. Perspectives on Water (International Books, 1998), Globalization of Water (Wiley-Blackwell, 2008) en The Water Footprint Assessment Manual (Earthscan, 2011).

Het onderzoek van Hoekstra maakt onderdeel uit van het Institute for Innovation and Governance Studies.

Share