29 februari 2012

UT presenteert plan voor University College en onderwijsvernieuwing bachelorfase

Staatssecretaris Halbe Zijlstra legt werkbezoek af aan de UT

De universiteit is voornemens in 2013 te starten met het University College ATLAS. Ook zijn er vergaande plannen om de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen, de uitval te verlagen en uitdagende programma’s aan te bieden voor extra gemotiveerde studenten.

In 2013 is het University College van de Universiteit Twente van plan haar deuren te openen. De Academy of Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) biedt een intensieve bacheloropleiding voor zeer gemotiveerde en getalenteerde studenten. Het University College ATLAS richt zich op studenten die monodisciplinaire opleidingen te specialistisch vinden. De ATLAS-studenten zijn geïnteresseerd in zowel technische als maatschappelijke ontwikkelingen en willen bijdragen aan maatschappelijke vernieuwingen waarbij de nieuwste technologieën worden ingezet. Zij ontwikkelen een diep begrip van technologie in relatie tot de relevante sociale, economische, culturele, ethische en politieke context en zij leren hun kennis toe te passen in bruikbare oplossingen. ATLAS-afgestudeerden kunnen vervolgens verder studeren in zowel technische als sociaalwetenschappelijke masteropleidingen in binnen- en buitenland. In 2013 hoopt de UT te starten met zestig studenten en een jaarlijks instroom van ruim honderd in de jaren daarna.

The High Tech Human Touch student

ATLAS richt zich op ambitieuze studenten die zich breed willen ontwikkelen en die iets willen betekenen voor de maatschappij van morgen. De opleiding staat in het teken van het probleem oplossen. Daarvoor is alleen kennis en begrip niet voldoende: je leert ook hoe je rekening houdt met maatschappelijke ontwikkelingen en daarop inspeelt met de nieuwste technische inzichten. Dit is essentieel om verandering op gang te krijgen. Het volledig Engelstalige programma is thematisch opgezet. In ieder semester staat een bepaald maatschappelijk vraagstuk centraal. Dit zijn vraagstukken waarvoor techniek en technologieontwikkeling cruciaal is voor het bereiken van verbetering. Of het nu om de voedsel-, water- of energievoorziening van de toekomst gaat, om leefbaarheid in de ‘global society’ of het effect van sociale media op de veiligheid, steeds zijn zowel een technische als maatschappelijke invalshoek aan de orde. Daarnaast kiest de student een eigen onderwerp, de zogeheten ‘personal pursuit’. Hiermee kan de student een andere kant van zichzelf (verder) ontwikkelen, bijvoorbeeld in muziek, drama, sport of ontwikkelingswerk.

Dean bekend
De Amerikaanse Jennifer Herek, hoogleraar Optical Sciences aan de Universiteit Twente wordt de eerste Dean van het University College. De Dean fungeert als academisch gezicht van het University College. Jennifer Herek combineert die taak met het werk in het MESA+ instituut. Kees Ruijter, de trekker tijdens de opstartfase, blijft aan ATLAS verbonden als opleidingsdirecteur.

Onderwijsvernieuwing

Alle bacheloropleidingen van de Universiteit Twente worden op dit moment van de grond af opnieuw ontworpen. In de toekomst zullen de opleidingen bestaan uit voltijds modules. Onderdeel van de modules is ook dat studenten vanaf het begin zelfstandig onderzoek gaan doen of ontwerpen gaan maken. Studenten kunnen in deze projecten eigen interesses volgen. De definitieve keuze voor een specialisatie wordt later gemaakt, zodat de kans op uitval door verkeerde keuzes kleiner wordt. De UT wil met deze aanpak haar studenten niet alleen beter opleiden, maar ook de studieduur en uitval fors terugdringen. De nieuwe opleidingen starten allemaal tegelijk in 2013.

Op 29 februari presenteert de Universiteit Twente haar strategie voor het bacheloronderwijs aan Halbe Zijlstra, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De staatssecretaris is op de universiteit voor een werkbezoek.


Meer informatie
Op deze website treft u meer informatie over het University College www.utwente.nl/bachelor/atlas/.

Share