Onderwijs faculteit Management en Bestuur

Welkom op de onderwijspagina van de faculteit Management & Bestuur (MB). Hieronder vindt u de ingangen naar informatie over de opleidingen die de faculteit aanbied, de studievoorzieningen (waaronder studieadvies en de studiegids), de examencommissie en de studentenstatuten (inclusief het onderwijs- en examenreglement en de Regels & Richtlijnen van de examencommissie), en de organisatie die met het onderwijs is verbonden (zowel het ‘wie’ – relevante commissies en de onderwijsondersteuners – als het ‘hoe’ – ons toetsbeleid en de organisatie van de evaluaties). Ook zijn opgenomen de links naar de UT-webpagina’s voor studiezoekers (bachelor en master) alsmede een aantal voor studenten relevante mededelingen.

education

 

voorzieningen

 

regels

ONDERWIJSAANBOD

Opleidingen, inclusief pre-Master, minors en post initieel onderwijs

 

STUDIEVOORZIENINGEN

Studieadvies, gidsen, gezondheid & veiligheid, overige faciliteiten

 

REGLEMENTEN & EXAMENCIE

OER, Examencommissie & verzoeken

 

 

 

 

 

bespreking

 

voorlichting

 

noun_project_4653

ORGANISATIE

Wie (commissies, ondersteuning) & hoe (evaluaties, toetsing)

 

VOORLICHTING

Informatie voor studiezoekers

 

MEDEDELINGEN

Nieuws, info, scriptieprijzen